ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

ico_manutenzione_faber_1

Включете аспиратора една минута, преди да започнете да готвите, за да се създаде въздушна струя, която да придвижи изпаренията към областта на аспириране.

Ниските скорости обикновено са достатъчни за слабите изпарения и миризми при готвене, например, при приготвяне на паста и сосове.
Високите скорости са необходими при приготвяне на ястия, които излъчват силни миризми и изпарения, като например, пържене, печене или приготвяне на няколко ястия
едновременно.

Ако е необходимо, оставете аспиратора включен дори след приключване на готвенето, за да се гарантира отстраняването на всички изпарения и миризми.

ico_manutenzione_faber_2

Измивайте метални филтри за мазнина ръчно или в съдомиялна машина веднъж на всеки два месеца (*)
Сменяйте синтетичните филтри за мазнина веднъж на всеки два месеца
Поддръжката на филтрите гарантира ефективната работа на аспиратора
ВНИМАНИЕ: натрупванията на мазнини върху филтрите създават опасност от пожар: винаги извършвайте поддръжка на филтрите
Сменяйте филтрите с активен въглен веднъж на всеки три месеца (само за аспиратори, работещи във филтриращ режим).

(*) Интервалите се отнасят за нормална употреба на аспиратора – по около 3 часа дневно

ico_manutenzione_faber_3

Почистване на аспиратора

  • Отстранявайте замърсяванията с влажна гъба и малко количество сапун (*)
  • Избършете с влажна кърпа
  • Избършете с мека кърпа, а ако аспираторът е изработен от неръждаем материал, избършете по посока на метализираното покритие
  • Почиствайте вътрешната страна на аспиратора веднъж годишно

(*) Почистващи продукти, съдържащи киселини, могат да повредят повърхността на вашия аспиратор

ico_manutenzione_faber_4

Clin & Clin за почистване

Премахва петна, замърсявания, малки окислявания, дължащи се на ежедневна употреба, и възстановява естествения блясък на стоманените повърхности.

Предпазваща кърпа Clin & Clin
Защитава и поддържа красотата на стоманени повърхности с течение на времето. Практична кърпа за еднократна употреба, която се използва върху чисти и сухи повърхности.