• 2740

2740

Linear shapes.

The contemporary and linear shapes of models can fit every kitchen.

Te dhenat teknike
Kodi 110.0330.697
Pershkrimi 2740 X A60 (VIS) FB EXP
Materialet Stainless Steel
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Led HV 3000K
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 250300330
Fuqia (Watt) 155190250
Presioni (PA) 180210250
Zhurma me silenciator (db) 616772
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

E

Etiketa e energjise

Klasi energjise E

Kategoria e produktit
Inkaso
Shkarko Etiketen e Energjise Shkarko te dhenat e produktit Shkarko skemen teknike
Manuali instalimit
LI_991.0429.898.pdf
Te dhenat teknike
Kodi 110.0330.699
Pershkrimi 2740 X A90 (VIS) FB EXP
Materialet Stainless Steel
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Led HV 3000K
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 900
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 250300330
Fuqia (Watt) 155190250
Presioni (PA) 180210250
Zhurma me silenciator (db) 616772
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

E

Etiketa e energjise

Klasi energjise E

Kategoria e produktit
Inkaso
Shkarko Etiketen e Energjise Shkarko te dhenat e produktit Shkarko skemen teknike
Manuali instalimit
LI_991.0429.898.pdf
Te dhenat teknike
Kodi 110.0286.095
Pershkrimi 2740 PB WH A60 FB EXP
Materialet White
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Ndricimi 2 Led HV 3000K
Gjeresia (mm) 600
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 250300330
Fuqia (Watt) 155190250
Presioni (PA) 180210250
Zhurma me silenciator (db) 616772
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0194.862
Pershkrimi 2740 BASE X A60 (F.M.) FB EXP
Materialet Stainless Steel
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi 2 Led HV 3000K
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 180240310
Fuqia (Watt) 115155190
Presioni (PA) 130190230
Zhurma me silenciator (db) 546066
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0194.863
Pershkrimi 2740 BASE W A60 (F.M.) FB EXP
Materialet White
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi 2 Halogen HV
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 180240310
Fuqia (Watt) 115155190
Presioni (PA) 130190230
Zhurma me silenciator (db) 546066
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

E

Etiketa e energjise

Klasi energjise E

Kategoria e produktit
Inkaso
Shkarko Etiketen e Energjise Shkarko te dhenat e produktit Shkarko skemen teknike
Manuali instalimit
LI_991.0429.898.pdf
Te dhenat teknike
Kodi 110.0194.864
Pershkrimi 2740 BASE BK A60 (F.M.) FB EXP
Materialet Black
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi 2 Led HV 3000K
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 180240310
Fuqia (Watt) 115155190
Presioni (PA) 130190230
Zhurma me silenciator (db) 546066
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0082.082
Pershkrimi 2740 (EST.P) X A90 F.M. FB EXP
Materialet Stainless Steel
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Incandescence
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 900
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0058.849
Pershkrimi 2740 (EST.P) X A60 F.M. FB EXP
Materialet Stainless Steel
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Incandescence
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0058.850
Pershkrimi 2740 (EST.P) W A60 F.M. FB EXP
Materialet White
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Incandescence
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0058.851
Pershkrimi 2740 (EST.P) BK A60 F.M. FB EXP
Materialet Black
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Incandescence
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 600
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Kategoria e produktit
Inkaso
Te dhenat teknike
Kodi 110.0058.876
Pershkrimi 2740 (EST.P) W A90 F.M. FB EXP
Materialet White
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Incandescence
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 900
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0058.877
Pershkrimi 2740 (EST.P) BK A90 F.M. FB EXP
Materialet Black
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Ndricimi Incandescence
Filtri metallic
Gjeresia (mm) 900
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Te dhenat teknike
Kodi 110.0052.059
Pershkrimi 2740 PB X A60 FB EXP
Materialet Stainless Steel
Numri motorreve 2
Controls ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Ndricimi 2 Led HV 3000K
Gjeresia (mm) 600
Perforcimi
Shpejtësia 123
Qarkullimi (m³h) 250300330
Fuqia (Watt) 155190250
Presioni (PA) 180210250
Zhurma me silenciator (db) 616772
Aksesorët
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

Aspiratore te ngjashem