COPYRIGHT FABER

Copyright FABER S.p.A.

Copyright 2005 Faber S.p.A.

Të gjithë të drejtat janë të rezervuara

Çdo duplikim, edhe i pjesshëm, i përmbajtjes së këtij web-i është i ndaluar pa aprovimin e shprehur nga Faber SpA

Çdo shkelje do të ndiqet penalisht sipas ligjeve në fuqi

Faber S.p.A.

Rruga XIII luglio, 160 60044 Fabriano (AN)

P.O.box  24-92

Cel +39  0732 6911 Fax +39 0732 691233

Soc. Cap. € 40.480.000,00 f.p.

VAT  02038920423

R.E.A. Ancona n. 156578

TAX dhe numri i regjistrimit të Kompanisë 13089450152

Menaxhimi dhe koordinimi ushtruar nga Franke SpA