Cilësi Faber do të thotë cilësi totale.

Te Faber, teknologjia, dizajni dhe cilesia shërbejnë vetem për një qëllim: produktet tona. Ne përdorim eksperiencën unike dhe njohuritë tona për të kontrolluar çdo aspekt të procesit të prodhimit. Cilësi Faber do të thotë cilësi totale. Mund të shihet, dëgjohet dhe ndjehet në çdo pjesë. Cilësia e jetës varet prej saj.

UDHËHEQJA E BOTËS DREJT PËRSOSMËRISË

Nuk është e nevojshme të thuhet që, aspiratori i pare i prodhuar në Itali i cili ka marrë certifikatën ISO 9001 ka qënë Faber.

Sot, Cilësia jonë e Integruar, Siguria dhe Sistemi i Menaxhimit Mjedisor është certifikuar nga SGS to ISO 9001:2000, OHSAS 18001 dhe ISO 14001.

Ne gjithashtu jemi vlerësuar  me certifikatën e parë për Ekselencën dhënë nga SGS: certifikata numer 001.

ZHVILLIM I GJITHËANSHËM

Faber gjithmone ka udhehequr në fushën e automatizimit, robotikës, teknologjisë informatike dhe cilesisë totale.

Njohuritë tona për materialet, aplikacionet dhe proceset e prodhimit dhe si ato ndikojnë te njerëzit dhe te planeti, rrisin cilësinë e gjithëçkaje në bëjmë dhe e kthejnë eksperiencën tonë në shkencë.

CILËSIA E JETËS

Sot, të gjithë flasin për teknologjinë dhe kërkimet si mënyra për të zhvilluar zgjidhje inovative dhe avantazhe konkuruese. Po ashtu edhe ne, por me një ndryshim…

Për ne këto nuk janë vetëm objektiva, është një mision, një detyrë dhe një përkushtim për të përmirësuar cilësinë e jetes në kuzhinë.