Kujdesi dhe mirembajtja

e produkteve Faber garantohet prej nje rrjeti

Europian qendrash te kualifikuar qe ofrojne sherbimin ndaj klientit

Ketu do te mund te gjeni ke mund te kontaktoni per asistence

EUROPË

Austri +49 (0)7082 9479678
email: faber-kd@bock-services.de

Belgjikë +32 (0)2 880 2000

Bosnia Herzegovina +387 (0)33222234

Britani +44 (0)1603 412324
email: sales@awsappliancespares.co.uk

Bulgari For mobile phones +359 (0)70013 331
For fix phones +359 (0)800 13 331

Danimarkë +45 (0) 4363 0840

Estoni +372 (0)5056225 – +372(0)633 7007

Finlandë +358 (0)3 715 8021

Francë +33 (0)488785993
email: pole_sav@sfg.fr

Gjermani +49 (0)7082 9479678
email: faber-kd@bock-services.de

Greqi +30 (0)2299 150 001

Irlandë Tel: +44 (0)1603 412324 Fax: +44 (0)1603 405373
email: sales@awsappliancespares.co.uk

Kroaci +385 (0)1 6195 582

Letoni +371 (0)67425232, 26304860 – Ph. : +371 (0)870055655

Lituani Ph. : + 370  (0)52106134; Mob: +370 (0)61278068
Ph. : 870055655

Luksemburg Tel: +32 (0)87 31 61 22 Fax: +32 (0)87 35 12 49
email: ehsmag@skynet.be

Maqedoni For mobile phones +389 (0)70381844
For fix phones +389 (0)23227582

Mali i Zi T: +382 (0)30 303 368 M: +382 (0)67 278 770

Maltë +356 (0)25464121

Moldovë Director of Service Center:+373 (0)60510080
Service Manager : +373 (0)68198919

Norvegji +47 (0)69 25 22 30

Hollandë +31 (0)481 353463

Poloni +48 (0)663 130 020

Portugali +351 (0)21 426 96 70
email: portugal@franke.com

Qipro +357 (0)22518840 – +357 (0)22486565

Republika Çeke +420 (0)566 631 618

Romani +40 743 100 067
email: service@ces.nt.ro

Rusi +7 (0) 499 940 48 59

Serbia +381 (0)113133598 – +381 (0)113112977

Shqipëri + 355 (0)44806061

Sllovaki Tel. +421 (0) 33 7744810 / +421 (0) 33 7744813

Slovenia +386 (0)17216720

Spanjë +34 986 46 20 76
email: cobain@cobainvigo.es

Suedi +46 (0)912 40526

Turqi +90 (0)236 226 2421 +90 (0) 236 226  2400

Zvicër vetëm Ticino Tel: +41 (0)91 8573442

Zvicër zona e Lozanës Tel: +41 (0)21 657 11 15 Fax: +41 (0)21 657 11 16
email: brozer.sa@vtx.ch

INDI

FRANKE FABER INDIA LTD. +91 (0)20 26930408
email: customercare@faberspa.com
Toll Free No. – 1800 209 3484

Per shtetet e tjera ju lutemi kontaktoni info@faberspa.com