SISTEMI STEAM OFF

Zhduk avullin nga kuzhina.

NJË ASPIRATORË QË MERR FRYMË

SISTEMI STEAM OFF –SOS: PADYSHIM NJË MENYRË E ZGJUAR PËR TË ELEMINUAR KONDESIMIN. VETËM NGA FABER.

Sistemi SOS injekton rryma të kontrolluara ajri me forma të ndryshme në brendësi të aspiratorit. Këto rryma krijojnë një vrobull e cila përshpejton thithjen e ajrit, duke rritur shkallën e lëvizjes së tij dhe aftësinë e aspiratorit për të kapur avullin. Rezultati?

Nuk ka më avuj apo grimca yndyre në siperfaqe dhe brenda në aspiratorë!

EKSKLUZIVITET I FABER: KOMFORT PA KONDESIM

Pianurat me induksion krijojnë një temperaturë me diferencë të madhe midis siperfaqes së nxehtë të gatimit dhe ajrit të ftohtë poshtë aspiratorit. Më parë ky do të sillte problemin e kondesimit. Avulli do të kondesonte të gjithë kuzhinën, përfshirë derën dhe mobiljet.
SOS e zgjidh këtë problem përfundimisht.

ASPIRATORË ME TEKNOLOGJINË SOS

  • LUFT - EXCLUSIVE
  • ILMA - EXCLUSIVE

FABER JANË PIONERË TË RISIVE NË TEKNOLOGJI

ZBULO TEKNOLOGJITË E ASPIRATORËVE  FABER TË
CILAT PËRMIRESOJNË NDJESINË E REHATISË

AIRLANE

The essential is also invisible

QËTËSI

Pure silence every day

SISTEMI STEAM OFF

Zhdukni avullin nga kuzhina juaj