Авторско право на Faber

Авторско право на FABER S.p.A.

Авторско право, 2005 г., Faber S.p.A.
Всички права запазени
Забранява се всякакво копиране, дори частично, на съдържанието на този уебсайт без изричното одобрение на Faber SpA

Всякакво нарушение ще се преследва в съответствие с действащото законодателство

Faber S.p.A.
Viale XIII luglio, 160 60044 Fabriano (AN)
P.O.box  24-92
Телефон: +39  0732 6911 Факс: +39 0732 691233
Дружествен капитал € 40.480.000,00 f.p.
ДДС №  02038920423
R.E.A. Ancona n. 156578
Данъчен и регистрационен номер в Търговския регистър 13089450152
Управлението и координирането се осъществява от Franke SpA