SIL-K ACT

Спрете този шум

ОТГОВОРЪТ НА FABER ОТНОСНО ШУМА

НАМАЛЯВАНЕ САМО С 10 dB (A) СЪКРАЩАВА НА ПОЛОВИНА ШУМА, ВЪЗПРИЕМАН ОТ ЧОВЕШКОТО УХО. УНИКАЛНАТА ТЕХНОЛГИЯ НА FABER SIL-K ACT  НАМАЛЯВА ШУМА С ВПЕЧАТЛЯВАЩИТЕ  13 dB(A).

Намаляване на нивото  на шума с 13 dB(A), съчетано с преминаване към по-ниски честоти прави шума на аспиратора далече по-незабележим. Това е двойното предимство, предлагано от технологията Sil-K ACT, сега напълно вградена и налична при всички аспиратори на Faber със стенен монтаж.

ЗА ПРЪВ ПЪТ АКТИВНО НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА

Faber е първият производител, който прилага технология за активно намаление на шума в аспираторите.  При технологията Sil-K ACT, микрофон записва шума, генериран от аспиратора, а електронен контролер прецизно генерира звукова вълна с противоположна форма. Когато това се възпроизведе през високоговорител, тази вълна анулира оригиналния шум. Технологията Sil-K ACT прави шума, създаван от аспиратора, факт от миналото.

АСПИРАТОРИ С ТЕХНОЛОГИЯ SIL-K ACT

  • JOLIE - JOLIE ACT - ЦЕЛЕНАСОЧЕН МИНИМАЛИЗЪМ
  • PRETTY ACT - Изключително тих аспиратор благодарение на технологията Sil-K ACT.
  • PRETTY ISOLA ACT - Изключително тих аспиратор благодарение на технологията Sil-K ACT.

НАМАЛЯВАНЕ ШУМА В КУХНЯТА

ОТКРИЙТЕ ТЕХНОЛОГИИТЕ, КОИТО ПРАВЯТ АСПИРАТОРИТЕ FABER
ПО-ТИХИ

СИСТЕМА ЗА ОСТРАНЯВАНЕ НА ИЗПАРЕНИЯТА

Изгонете изпаренията от кухнята.

NAUTILUS

Намаляване на консумацията и увеличение на ефективността

SIL-K ACT

Спрете този шум!

СПЕСТЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

БЕЗОПАСНОСТ

ФИЛТРИРАНЕ