Καθαρισμός & Συντήρηση

ico_manutenzione_faber_1

Ενεργοποιήστε  τον απορροφητήρα για ένα λεπτό πριν να ξεκινήσετε το μαγείρεμα για να δημιουργήσει ένα ρεύμα αέρα για να μεταφέρει τους καπνούς και τους ατμούς στην περιοχή εξόρυξης.

Χαμηλές ταχύτητες είναι γενικά επαρκής για αδύναμες αναθυμιάσεις και οσμές μαγειρέματος όπως όταν μαγειρεύετε τα ζυμαρικά και σάλτσες.  Οι υψηλές ταχύτητες που απαιτούνται για το μαγείρεμα για να εκπέμουν  για τες ισχυρές οσμές και αναθυμιάσεις όπως το τηγάνισμα το ψήσιμο στη σχάρα ή το μαγείρεμα για διάφορα πιάτα ταυτόχρονα.

Αφήστε αν χρειαστεί τον απορροφητήραγια ακόμη λιγο και μετά το μαγείρεμα, ώστε να εξασφαλίσει οτι όλες οι αναθυμιάσες οσμές να έχουν εξαχθεί.

ico_manutenzione_faber_2

Hand wash or dishwash metal grease filters every two months (*)
Replace synthetic grease filters every two months
Filter maintenance ensures effective use of the hood
ATTENTION: fat deposits on filters are a fire hazard: always carry out filter maintenance
Replace filters every three months (filtering hoods only)

(*) The intervals refer to normal hood use, about 3 hours a day

ico_manutenzione_faber_3

Hood Cleaning

  • Remove dirt with a damp sponge and a little soap (*)
  • Rinse with a damp cloth
  • Wipe with a soft cloth, if the hood is stainless follow with a metal polish
  • Cleaning the inside of the hood should be carried out once a year

(*) Acid based cleaning products can damage the surface of your hood

ico_manutenzione_faber_4

Clin & Clin for cleaning

It takes away the stains, dirt, small oxidation due to everyday use and restores natural shine to steel surfaces.

Protective Clin & Clin towel
Protect and maintain the beauty of steel surfaces over time. Practical and disposable, apply to areas that are already clean and dry.