Κατεβάστε τον κατάλογο προϊόντων Faber και άλλα χρήσιμα έντυπα

FABER COLLECTION 2018

Air Matters

ΠΡΟΪΟΝΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ 2018

Air Matters

UNCONVENTIONAL COUNTRY

Making Country more exciting

REMOTE MOTOR HOODS

To meet requirements for space and silence choose among these models that allow to place the motor away from the hood: within the home or completely outside

STEAM OFF SYSTEM

NAUTILUS TECHNOLOGY

F-LIGHT SKYLIFT

Now You Can Discover Me.

F-LIGHT ARKEA

Τεχνολογία Pure σε κίνηση

F-LIGHT LUXIA

The chandelier hood that descends from the sky