Faber Cappa a parete Modular Nero opaco

Väljatõmbega ja filtreerivad köögiõhupuhastid

Faber Cappa a parete Modular in nero opaco

Väljatõmbega ja filtreerivad köögiõhupuhastid

Ilma köögiõhupuhastiteta enam ei saa

Kas riputatud või sisseehitatud, moodne, klassikaline või kaasaegne, köögi õhupuhasti on hädavajalik seade, mida tuleb valida hoolikalt, pidades silmas funktsionaalsuse ja esteetika tegureid, aga ka kasutus- ja paigaldusmugavust.

Faber on juba üle 60 aasta täiustanud kõiki neid elemente oma õhupuhastites, mis on tõeliselt hädavajalikud kõigile, kes soovivad süüa teha rahulikult ja vaikselt, muretsemata, et halvad lõhnad tungivad ruumi või et aur kahjustab sisustust.

Faber Coppia cucina con padelle su piano cottura a induzione e cappa a parete

Faber Coppia cucina con padelle su piano cottura a induzione e cappa a parete

FAQs

Soovitame paigaldada väljatõmbega õhupuhasti, sest see on tõhusam, ohutum ja vaiksem. See suudab saastunud õhu väljutada väljalasketoru kaudu ja asendada selle värske õhuga, mis muudab keskkonna ohutumaks. Ohutuse teema on eriti oluline gaasiseadmete puhul: see on sätestatud ka seaduses 46/90. Samuti on väljatõmbega õhupuhasti vaiksem, sest mootori pöörlemiskiirus on üldjuhul palju väiksem ja sisemisi keeriseid tekib vähem.

Vajaliku tõmbevõime määrab köögi ruumala. Tõhus õhupuhasti vahetab köögiõhku 10 korda tunnis*. Võimas mootor tagab suurema vaikuse ja väiksema energiakulu, sest see on efektiivne madalatel pööretel.
Õhupuhasti ei ole häiriv, kui see imeb piisavalt õhku, ületamata seejuures 55 dB(A) helivõimsust. Võimas mootor võib olla efektiivne ka kõige vaiksemate kiiruste juures.
*Fan Handbook - F. Bleier 1998

Õhupuhasti tuleb paigaldada vähemalt 65 cm kaugusele pliidiplaadist. Soovitame seda mitte paigaldada kaugemale kui 75 cm pliidist, et see saaks aurud korralikult sisse tõmmata. Samuti peab aurude väljalaskeava olema õhupuhastile võimalikult lähedal. Valige torud, mille läbimõõt on 150 mm (või igal juhul mitte vähem kui 120 mm), mis ei ole pikemad kui 3-4 meetrit ja millel ei ole rohkem kui 2 kurvi. Tähelepanu: garantii ei kata kahju, mis on põhjustatud miinimumkauguste mittejärgimisest.

150 mm läbimõõduga torustik on optimaalne õhupuhastitele võimsusega 300 m3/h ja rohkem. Kui sellise läbimõõduga torustiku paigaldamine ei ole võimalik, soovitame 120 mm läbimõõduga torustikku. Väiksemad torud võivad õhupuhasti võimsust ja mürataset halvendada.

Enne imemistesti läbiviimist veenduge, et õhupuhasti on õigesti paigaldatud, järgides tootega kaasasolevas kasutusjuhendis kirjeldatud paigaldusjuhiseid. Esialgne imemistest on võimalik läbi viia, lülitades sisse nii õhupuhasti kui ka pliidi, millel peab keema vesi. Kui paigaldus on korrektne ja halb imemine tuleneb toote defektist, tuleb pöörduda volitatud Faberi tehnilise abi keskuse poole (info lingil https://www.faberspa.com/ee/), edastades õhupuhasti sisemuses oleval sildil märgitud koodiviited. Teise võimalusena võite teha pöördumise telefonil +372 (0) 8804470

Faberi väljatõmbevõimsust ja mürataset mõõdetakse vastavalt rahvusvahelistele standarditele IEC/EN 61591 ja IEC/EN 60704-3 (helivõimsus), mis on sertifitseerimisasutuste poolt spetsiaalselt välja töödatud köögiõhupuhastite jõudluse mõõtmiseks. Need meetodid kajastavad tüüpilisi paigaldus- ja töötingimusi ning annavad seega tõeseid ja täpseid andmeid. Veenduge, et teie õhupuhastite jõudlus vastab nendele standarditele: meie poolt esitatud andmete puhul võite loota õigele, täielikule ja usaldusväärsele teabele. Meie laboratoorium on IMQ ja NEMKO poolt akrediteeritud ning kõikide Faberi õhupuhastite jõudlused, sealhulgas filtrite rasvasäilitusvõime ja lampide heledus, mõõdetakse ettevõttesiseselt.

Oma õhupuhasti puhastamisel kasutage pehmet lappi ja neutraalset kloorivaba puhastusvahendit, et vältida viimistluse kahjustamist. Õhupuhastite ja köögitasapindade puhastamiseks mõeldud Faberi tootevalikuga saate tutvuda leheküljel "Filtrid ja tarvikud".

Kui sisestate oma õhupuhasti mudeli koodi kasutajatoe jaotises "Toote dokumentatsioon", saate kasutusjuhendi alla laadida.

Enne tehnilise abi poole pöördumist meetmete võtmiseks, lugege õhupuhasti kasutusjuhendi peatükke "Kasutamine" ja "Hooldus".

Kontrollige paigaldust, veendudes, et see on tehtud vastavalt õhupuhastiga kaasasolevale kasutusjuhendile. Kui paigaldus on nõuetekohane, pöörduge volitatud Faberi tehnilise toe keskuse poole (https://www.faberspa.com/ee/), edastades õhupuhasti sees oleval sildil märgitud koodi. Teise võimalusena võite küsida abi telefonil +372 (0) 8804470

Iga õhupuhasti mudel on märgitud toote sees oleval sildil (mille leiab, kui eemaldada metallfiltrid/võre). Sellel sildil on paremas ülemises nurgas 7- või 9-kohaline teeninduskood, mis algab numbriga 63..., või 10-kohaline kood formaadis 110.xxxx.xxx.

Kui silt on loetamatu või kahjustunud, võite taotleda abi, täites vormi tehnilise toe lehel.

Müra tuleneb õhu liikumisest õhupuhasti sees töö ajal. Faberi õhupuhastaja komponendid on valmistatud viisil, mis vähendab õhuvoolu läbipääsu takistusi, mis tagab suurepärase tulemuse madala mürataseme osas. Tõhus meede müra suurenemise vältimiseks on kasutada õhu väljalaskeava jaoks hästi dimensioneeritud torusid (läbimõõduga 120-150 mm). Määrdunud või küllastunud filtrid võivad õhuvoolu takistada: filtrite perioodiline puhastamine (või asendamine) tagab sujuva õhuvoolu. Samuti saate oma õhupuhasti müra summutamiseks kasutada Faberi uuenduslikke müravastaseid tehnoloogiaid. Tutvuge meie tehnoloogiatega.

Õhupuhastil on ülemise plaadi juures auk, mille kaudu saab väljalasketoru läbi viia. Täiendavaid väljalaskeavasid, nt korstnas, ei ole soovitatav kasutada, sest siis ei tunnustata garantii raames terasele tekitatud kosmeetilisi kahjustusi.

Jah, te võite taotleda uue garantiitunnistuse väljastamist, täites vormi tehnilise toe lehel.

Kontrollige paigaldust, veendudes, et see on tehtud vastavalt õhupuhastiga kaasasolevale kasutusjuhendile. Kui paigaldus on nõuetekohane ja müra tuleneb seadmest, pöörduge volitatud Faberi tehnilise toe keskuse poole (https://www.faberspa.com/ee/), edastades õhupuhasti sees oleval sildil märgitud koodi. Teise võimalusena võite küsida abi telefonil +372 (0) 8804470

Pöörduge volitatud Faberi tehnilise toe keskuse poole (https://www.faberspa.com/ee/), edastades õhupuhasti sees oleval sildil märgitud koodi. Teise võimalusena võite küsida abi telefonil +372 (0) 8804470

Toote esteetilisest defektist tuleb tehnikule teatada paigaldamise ajal, st kui õhupuhasti pakendist avatakse. Hilisemad kaebused ja tehnilise abi keskuse sekkumine ei kuulu garantii alla.

Ei, nii garantii tunnustamiseks kui ka ohutuse tagamiseks köögikeskkonnas tuleb järgida kasutusjuhendis nõutavat minimaalset kaugust.

Jah, sinna avasse ühendatakse seejärel õhupuhastist väljuv torustik. Antud avaus peab olema vähemalt 120 mm läbimõõduga.