106/35 PLUS

The invisible cookerhood.

Simplicity and speed of assembly in any type of kitchen furniture and visor that can easily be removed to all numerous personal solutions.

Tehničke karakteristike
Šifra 310.0537.884
Opis 106/35 PLUS LED LG A86 FABER
Materijal Light Grey
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led MR11 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 860
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 210310420
Snaga (Watt) 70100145
Pritisak (PA) 140190200
Bučnost bez SilentKit-a (db) 556168
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
Tehničke karakteristike
Šifra 310.0537.878
Opis 106/35 PLUS LED LG A56 FABER
Materijal Light Grey
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led MR11 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 560
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 210310420
Snaga (Watt) 70100145
Pritisak (PA) 140190200
Bučnost bez SilentKit-a (db) 556168
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA