• 2108/45 – 106/35 PLUS
  • 2108/45 – 106/35 PLUS
  • 2108/45 – 106/35 PLUS
  • 2108/45 – 106/35 PLUS

2108/45 – 106/35 PLUS

The invisible cookerhood.

Simplicity and speed of assembly in any type of kitchen furniture and visor that can easily be removed to all numerous personal solutions.

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.127
Opis 106/35 PLUS LG A56
Materijal Light Grey
Motor 1
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta 2 Halogen LV MR11
Filter aluminium
Širina (mm) 560
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 230330420
Snaga (Watt) 70100145
Pritisak (PA) 150200210
Bučnost bez SilentKit-a (db) 556168
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka
REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
Dodatni pribor
112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER
112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB
112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.128
Opis 106/35 PLUS LG A86
Materijal Light Grey
Motor 1
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta 2 Halogen LV MR11
Filter aluminium
Širina (mm) 860
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 230330420
Snaga (Watt) 70100145
Pritisak (PA) 150200210
Bučnost bez SilentKit-a (db) 556168
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka
REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
Dodatni pribor
112.0157.240 F8 KIT 2 C.F. D196 H37 FABER
112.0158.127 FHP8 KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB
112.0185.278 FLL8 2 C.A.LONG L.D196 H37 (FILTER1LL)FB
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO

Slične nape