• 2740

2740

Linear shapes.

The contemporary and linear shapes of models can fit every kitchen.

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0330.697
Opis 2740 X A60 (VIS) FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Led HV 3000K
Filter metallic
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 250300330
Snaga (Watt) 155190250
Pritisak (PA) 180210250
Bučnost bez SilentKit-a (db) 616772
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

E

Energetsku naljepnicu

Energetski razred E

Kategorija proizvoda
Ugradbene nape
Preuzmite energetsku naljepnicu Preuzmite sažetak Preuzmite Tehnički crtež
Knjižice s uputama
LI_991.0429.898.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0330.699
Opis 2740 X A90 (VIS) FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Led HV 3000K
Filter metallic
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 250300330
Snaga (Watt) 155190250
Pritisak (PA) 180210250
Bučnost bez SilentKit-a (db) 616772
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

E

Energetsku naljepnicu

Energetski razred E

Kategorija proizvoda
Ugradbene nape
Preuzmite energetsku naljepnicu Preuzmite sažetak Preuzmite Tehnički crtež
Knjižice s uputama
LI_991.0429.898.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0286.095
Opis 2740 PB WH A60 FB EXP
Materijal White
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 250300330
Snaga (Watt) 155190250
Pritisak (PA) 180210250
Bučnost bez SilentKit-a (db) 616772
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0194.863
Opis 2740 BASE W A60 (F.M.) FB EXP
Materijal White
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter metallic
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 180240310
Snaga (Watt) 115155190
Pritisak (PA) 130190230
Bučnost bez SilentKit-a (db) 546066
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

E

Energetsku naljepnicu

Energetski razred E

Kategorija proizvoda
Ugradbene nape
Preuzmite energetsku naljepnicu Preuzmite sažetak Preuzmite Tehnički crtež
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0194.864
Opis 2740 BASE BK A60 (F.M.) FB EXP
Materijal Black
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter metallic
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 180240310
Snaga (Watt) 115155190
Pritisak (PA) 130190230
Bučnost bez SilentKit-a (db) 546066
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0194.862
Opis 2740 BASE X A60 (F.M.) FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter metallic
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 180240310
Snaga (Watt) 115155190
Pritisak (PA) 130190230
Bučnost bez SilentKit-a (db) 546066
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0082.082
Opis 2740 (EST.P) X A90 F.M. FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Incandescence
Filter metallic
Širina (mm) 900
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0058.877
Opis 2740 (EST.P) BK A90 F.M. FB EXP
Materijal Black
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Incandescence
Filter metallic
Širina (mm) 900
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0058.850
Opis 2740 (EST.P) W A60 F.M. FB EXP
Materijal White
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Incandescence
Filter metallic
Širina (mm) 600
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0058.851
Opis 2740 (EST.P) BK A60 F.M. FB EXP
Materijal Black
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Incandescence
Filter metallic
Širina (mm) 600
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Kategorija proizvoda
Ugradbene nape
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0058.876
Opis 2740 (EST.P) W A90 F.M. FB EXP
Materijal White
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Incandescence
Filter metallic
Širina (mm) 900
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0058.849
Opis 2740 (EST.P) X A60 F.M. FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL SLIDER
Rasvjeta Incandescence
Filter metallic
Širina (mm) 600
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0052.059
Opis 2740 PB X A60 FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 2
Controls ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 250300330
Snaga (Watt) 155190250
Pritisak (PA) 180210250
Bučnost bez SilentKit-a (db) 616772
Dodatni pribor
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER

Slične nape