• FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA
  • FLEXA

FLEXA

Funkcionalna učinkovitost

Integrirana kuhinjska napa osmišljena je kako bi zadovoljila rastuće zahtjeve funkcionalnosti i učinkovitosti. Dvostruki usisni rotor osigurava izvrsne preformanse, nisku razinu buke i izuzetno nisku potrošnju. Opremljena je elektromehaničkim upravljanjem sa tri brzine i maksimalnog kapaciteta usisa 300 m³/h. Dostupna je u bijeloj i crnoj boji.

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0294.082
Opis FLEXA GLASS M6 W A60 FB EXP
Materijal White/Glass Handle
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0294.084
Opis FLEXA GLASS M6 BK A60 FB EXP
Materijal Black/Glass Handle
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0261.457
Opis FLEXA HIP W A50 FB EXP
Materijal White
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 500
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 220320420
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 180200220
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576669
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0261.458
Opis FLEXA HIP W A60 FB EXP
Materijal White
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 220320420
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 180200220
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576669
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0262.268
Opis FLEXA VITRO W A60 FB EXP
Materijal White
Motor 1
Rasvjeta 2 Halogen HV
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0262.270
Opis FLEXA VITRO W/X A60 FB EXP
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Rasvjeta 2 Halogen HV
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0260.728
Opis FLEXA M6 AM/X A60 FB EXP
Materijal Metal Aluminium/SS Handle
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0260.729
Opis FLEXA M6 W A50 FB EXP
Materijal White
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 500
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0260.821
Opis FLEXA M6 AM/X A50 FB EXP
Materijal Metal Aluminium/SS Handle
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 500
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0261.455
Opis FLEXA HIP AM/X A50 FB EXP
Materijal Metal Aluminium/SS Handle
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 500
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 220320420
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 180200220
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576669
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0261.456
Opis FLEXA HIP AM/X A60 FB EXP
Materijal Metal Aluminium/SS Handle
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 220320420
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 180200220
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576669
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0260.726
Opis FLEXA M6 W A60 FB EXP
Materijal White
Motor 1
Rasvjeta 2 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 175220270
Snaga (Watt) 80100125
Pritisak (PA) 150160170
Bučnost bez SilentKit-a (db) 515661
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER

Slične nape