ILMA

EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT

With Steam Off System, the exclusive Faber technology, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to conden-sation and its depositing un-der and around the hood! DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION.

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0477.769
Opis ILMA SUPER X A120
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 3000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 1200
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 280420580710
Snaga (Watt) 200220260280
Pritisak (PA) 430500530550
Bučnost bez SilentKit-a (db) 50586569
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0477.767
Opis ILMA SUPER X A90
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 3000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 280420580710
Snaga (Watt) 200220260280
Pritisak (PA) 430500530550
Bučnost bez SilentKit-a (db) 50586569
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0477.766
Opis ILMA SUPER X A60
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 3000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 280420580710
Snaga (Watt) 200220260280
Pritisak (PA) 430500530550
Bučnost bez SilentKit-a (db) 50586569
Tehničke karakteristike
Šifra 305.0482.954
Opis ILMA X A120 FABER
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 3000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 1200
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 140220320430
Snaga (Watt) 80100120
Pritisak (PA) 230250270290
Bučnost bez SilentKit-a (db) 52566670
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema

S.O.S.
Steam Off System
Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0506.172 KIT 3006020002000 F21 2 C.F FABER
112.0615.733 REMOTE CONTROL FABER 2020 BT+IR
Tehničke karakteristike
Šifra 305.0482.953
Opis ILMA X A60 FABER
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 3000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 140220320430
Snaga (Watt) 80100120
Pritisak (PA) 230250270290
Bučnost bez SilentKit-a (db) 52566670
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema

S.O.S.
Steam Off System
Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0506.172 KIT 3006020002000 F21 2 C.F FABER
112.0615.733 REMOTE CONTROL FABER 2020 BT+IR
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0456.294
Opis ILMA X A90 FABER
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 3000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 140220320430
Snaga (Watt) 80100120
Pritisak (PA) 230250270290
Bučnost bez SilentKit-a (db) 52566670
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema

S.O.S.
Steam Off System
Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0506.172 KIT 3006020002000 F21 2 C.F FABER
112.0615.733 REMOTE CONTROL FABER 2020 BT+IR

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA