IN-NOVA COMFORT

Tehničke karakteristike
Šifra 305.0484.632
Opis IN-NOVA COMFORT EV8 X A90
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri metallic
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 310480630
Snaga (Watt) 145180250
Pritisak (PA) 340430470
Bučnost bez SilentKit-a (db) 546469

Warning: Undefined variable $arrayvideoplus in /var/www/html/wp-content/themes/faber-child-new/portfolio/wide.php on line 995

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/html/wp-content/themes/faber-child-new/portfolio/wide.php on line 995
Tehničke karakteristike
Šifra 305.0484.631
Opis IN-NOVA COMFORT EV8 X A60
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 310480630
Snaga (Watt) 145180250
Pritisak (PA) 340430470
Bučnost bez SilentKit-a (db) 546469

Warning: Undefined variable $arrayvideoplus in /var/www/html/wp-content/themes/faber-child-new/portfolio/wide.php on line 995

Warning: foreach() argument must be of type array|object, null given in /var/www/html/wp-content/themes/faber-child-new/portfolio/wide.php on line 995
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.939
Opis IN-NOVA COMFORT X A120
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 1200
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 270410540
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 190260300
Bučnost bez SilentKit-a (db) 566469
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
(optional)
REMOTE BLOWER OPTIONAL
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
Dodatni pribor
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0441.093 F4 KIT 2 C.F. 14B FAB
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.938
Opis IN-NOVA COMFORT X A90
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri metallic
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 270410540
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 190260300
Bučnost bez SilentKit-a (db) 566469
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
(optional)
REMOTE BLOWER OPTIONAL
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
Dodatni pribor
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0441.093 F4 KIT 2 C.F. 14B FAB
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.937
Opis IN-NOVA COMFORT X A60
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 270410540
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 190260300
Bučnost bez SilentKit-a (db) 566469
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
motor koji čini Faber nape učinkovitijima, smanjuje buku za do 3dB(A) i povećava učinkovitost nape za 30% čak i u slučaju dugačkih odvoda zraka

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
(optional)
REMOTE BLOWER OPTIONAL
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
Dodatni pribor
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0441.093 F4 KIT 2 C.F. 14B FAB

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA