IN-NOVA PREMIUM

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.952
Opis IN-NOVA PREMIUM X A120
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje PUSH BUTTON
Rasvjeta 2 Led LV 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 1200
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 280420570670
Snaga (Watt) 175220255270
Pritisak (PA) 420465510520
Bučnost bez SilentKit-a (db) 53626870
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
CONNECTION
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs
EVO DIFFUSER
The Energy diffuser has evolved with an optimised geometry that yields excellent results in terms of energy efficiency.
FILTER ALARM
Upozorenje zasićenje filtera
upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa
LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema
PERIMETER ASPIRATION
Reduces the perceived sound by 25%.
REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
SENSOR
The innovative SENSOR allows an AUTOMATIC ACTIVATING of the hood only when necessary, to allow you to make the most out of the power of aspiration in the ktichen.
SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0157.243 F9 KIT 1 C.F. 267X237 FABER
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0540.043 REMOTE CONTROL 2018 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.951
Opis IN-NOVA PREMIUM X A90
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje PUSH BUTTON
Rasvjeta 2 Led LV 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 280420570670
Snaga (Watt) 175220255270
Pritisak (PA) 420465510520
Bučnost bez SilentKit-a (db) 53626870
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
CONNECTION
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs
EVO DIFFUSER
The Energy diffuser has evolved with an optimised geometry that yields excellent results in terms of energy efficiency.
FILTER ALARM
Upozorenje zasićenje filtera
upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa
LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema
PERIMETER ASPIRATION
Reduces the perceived sound by 25%.
REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
SENSOR
The innovative SENSOR allows an AUTOMATIC ACTIVATING of the hood only when necessary, to allow you to make the most out of the power of aspiration in the ktichen.
SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0157.243 F9 KIT 1 C.F. 267X237 FABER
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0540.043 REMOTE CONTROL 2018 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.940
Opis IN-NOVA PREMIUM X A60
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje PUSH BUTTON
Rasvjeta 2 Led LV 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 280420570670
Snaga (Watt) 175220255270
Pritisak (PA) 420465510520
Bučnost bez SilentKit-a (db) 53626870
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis
CONNECTION
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs
EVO DIFFUSER
The Energy diffuser has evolved with an optimised geometry that yields excellent results in terms of energy efficiency.
FILTER ALARM
Upozorenje zasićenje filtera
upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa
LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema
PERIMETER ASPIRATION
Reduces the perceived sound by 25%.
REMOTE BLOWER
Ako se koristi ova funkcija, motor nape može biti premješten na udaljenu lokaciju unutar doma, što značajno smanjuje razinu buke. Može se postaviti na tri različita načina
SENSOR
The innovative SENSOR allows an AUTOMATIC ACTIVATING of the hood only when necessary, to allow you to make the most out of the power of aspiration in the ktichen.
SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0157.243 F9 KIT 1 C.F. 267X237 FABER
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0540.043 REMOTE CONTROL 2018 FABER

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA