IN-NOVA SMART

Tehničke karakteristike
Šifra 305.0557.691
Opis IN-NOVA SMART X A90
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 200260360
Snaga (Watt) 90115145
Pritisak (PA) 220270290
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576268
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
112.0544.470 KIT FLL3 CONF.2 C.A. LONG LASTING
Tehničke karakteristike
Šifra 305.0557.680
Opis IN-NOVA SMART X A60
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 200260360
Snaga (Watt) 90115145
Pritisak (PA) 220270290
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576268
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
112.0544.470 KIT FLL3 CONF.2 C.A. LONG LASTING
Tehničke karakteristike
Šifra 305.0554.567
Opis IN-NOVA SMART X A120
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje Direct Connected
Rasvjeta 2 Led S1001 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 1200
Učinak
Brzina 123
Kapacitet (m³h) 200260360
Snaga (Watt) 90115145
Pritisak (PA) 220270290
Bučnost bez SilentKit-a (db) 576268
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W
Dodatni pribor
112.0067.944 F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
112.0544.470 KIT FLL3 CONF.2 C.A. LONG LASTING

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA