LUFT

EXCLUSIVE, CONDENSATION-FREE COMFORT

With Steam Off System, the exclusive Faber technology, the hood not only sucks in but also emits air jets that create a vortical motion and acceleration and help to convey and capture the steam. This puts an end to conden-sation and its depositing un-der and around the hood! DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION.

Tehničke karakteristike
Šifra 325.0482.952
Opis LUFT X A120 FABER
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 1200
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 290420560710
Snaga (Watt) 200220260280
Pritisak (PA) 420480510540
Bučnost bez SilentKit-a (db) 48576368
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema

S.O.S.
Steam Off System
Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0459.452 KIT 3006020001700 F16 2 C.F. FABER
112.0615.733 REMOTE CONTROL FABER 2020 BT+IR
A
Energetsku naljepnicu

Energetski razred A

Kategorija proizvoda
Zidne
Preuzmite energetsku naljepnicu Preuzmite sažetak
Knjižice s uputama
LI_991.0487.282.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 325.0482.910
Opis LUFT X A60 FABER
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 290420560710
Snaga (Watt) 200220260280
Pritisak (PA) 420480510540
Bučnost bez SilentKit-a (db) 48576368
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema

S.O.S.
Steam Off System
Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0459.452 KIT 3006020001700 F16 2 C.F. FABER
112.0615.733 REMOTE CONTROL FABER 2020 BT+IR
A
Energetsku naljepnicu

Energetski razred A

Kategorija proizvoda
Zidne
Preuzmite energetsku naljepnicu Preuzmite sažetak
Knjižice s uputama
LI_991.0487.282.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0456.293
Opis LUFT X A90 FABER
Materijal Stainless Steel
Motor 1
Upravljanje TOUCH METAL
Rasvjeta 2 Led S1000 4000K
Filteri stainless steel
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 290420560710
Snaga (Watt) 200220260280
Pritisak (PA) 420480510540
Bučnost bez SilentKit-a (db) 48576368
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NEW REMOTE CONTROL
Daljinski upravljač
dolazi u kompletu sa nekim modelima nape. Za druge se naručuje kao dodatna oprema

S.O.S.
Steam Off System
Faber totally eliminates the condensation effect under and around the hood.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0615.733 REMOTE CONTROL FABER 2020 BT+IR
A
Energetsku naljepnicu

Energetski razred A

Kategorija proizvoda
Zidne
Preuzmite energetsku naljepnicu Preuzmite sažetak Preuzmite Tehnički crtež
Knjižice s uputama
LI_991.0487.282.pdf

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA