SWIFT

TOP PERFORMANCE, THE FIRST BUILT-IN HOOD IN A ENERGY CLASS

Swift thanks to Nautilus diffuser is the first built-in hood in A energy class that offers very high performance and low power consumption: a real quality leap!

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0456.276
Opis SWIFT X/WH A90
Materijal Stainless Steel/White Glass
Motor 1
Upravljanje PUSH BUTTON
Rasvjeta 1 ZOBS Led LV 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 900
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 230350450570
Snaga (Watt) 105115125135
Pritisak (PA) 460550630680
Bučnost bez SilentKit-a (db) 53616772
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

FILTER ALARM
Upozorenje zasićenje filtera
upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NAUTILUS
The new Faber diffuser enables a leap in energy quality from Class C to Class A*.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0510.625 FLL20-90 KIT C.F. SWIFT 90 CM FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0456.275
Opis SWIFT X/WH A60
Materijal Stainless Steel/White Glass
Motor 1
Upravljanje PUSH BUTTON
Rasvjeta 1 Led Strip 4000K
Filteri aluminium
Širina (mm) 600
Učinak
Brzina 123INTENZIVNA
Kapacitet (m³h) 230350450570
Snaga (Watt) 105115125135
Pritisak (PA) 460550630680
Bučnost bez SilentKit-a (db) 53616772
Tehnička Plus
Postavite kursor iznad plusa kako bi vidjeli opis

FILTER ALARM
Upozorenje zasićenje filtera
upozorava korisnika kada je potrebno očistiti filter masnoće ili zamijeniti filter mirisa

LED LIGHT
LED rasvjeta
Faber ovom rasvjetom nastoji u potpunosti iskoristiti sve prednosti. LED rasvjeta omogućuje ravnomjernu distribuciju svijetla na cijeloj radnoj površini. Svjetlo je ugodnog, opuštajućeg intenziteta uz potrošnju energije od samo 3W

NAUTILUS
The new Faber diffuser enables a leap in energy quality from Class C to Class A*.

SPEED I
Intenzivan rad (brzina)
funkcija koja aktivira maksimalan kapacitet izvlačenja zraka na 10 minuta nakon čega se vraća na zadnju podešenu brzinu
Dodatni pribor
112.0471.621 FLL20-60 KIT C.F. SWIFT 60 CM FABER

Slične nape

CENTAR ZA PODRŠKU

DOKUMENTACIJA