SIL-K ACT TEHNOLOGIJOM

Zaustavi tu buku!

FABEROV ODGOVOR NA BUKU

SMANJENJE OD SAMO 10 dB (A) SMANJUJE BUKU KOJU PERCIPIRA LJUDSKO UHO ZA POLA. FABEROVA JEDINSTVENA SIL-K ACT TEHNOLOGIJA SMANJUJE BUKU ZA IMPRESIVNIH 13 dB (A).

Smanjenje razine buke od 13 dB (A) u kombinaciji s pomakom prema nižim frekvencijama čini buku nape daleko manje primjetnom. Ovo je dvostruka prednost koju nudi tehnologija Sil-K ACT, koja je sada potpuno integrirana i dostupna u svim Faberovim zidnim napama.

PRVI U AKTIVNOM SMANJENJU BUKE

Faber je prvi proizvođač koji primjenjuje aktivnu tehnologiju smanjenja šuma kod kuhinjskih napa. U tehnologiji Sil-K ACT, mikrofon bilježi buku koju proizvodi napa, a elektronički kontroler generira precizno suprotni oblik vala. Kada se to reproducira kroz zvučnik, ona poništava izvornu buku. Sil-K ACT tehnologija čini buku nape slučajem prošlosti.

NAPE SA SIL-K ACT TEHNOLOGIJOM

SMANJENJE BUKE U KUHINJI

OTKRIJTE TEHNOLOGIJE KOJE ČINE FABER NAPE
TIŠIMA

STEAM OFF SYSTEM

Protjerajte paru iz vaše kuhinje.

NAUTILUS

Niža potrošnja. Viša učinkovitost.

Tišina

Zaustavi tu buku!

Filtriranje

Štednja energije