ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

INFORMACIJA APIE ASMENINIŲ DUOMENŲ TVARKYMĄ

Informacijos atskleidimas pagal įstatymo galią turinčio teisės akto 196/03 13 straipsnį ir vėlesnes pataisas bei papildymus. „Asmens duomenų apsaugos įstatymas“ (toliau „Įstatymas“). Sutikimas tvarkyti ir atskleisti duomenis.

Informacija apie duomenų rinkimą internete.

Su asmeninių duomenų naudojimu susijusią asmenų ir kitų subjektų apsaugą užtikrina 2003 m. birželio 30 d. įstatymo galią turintis teisės aktas, kuris vadinamas „Asmens duomenų apsaugos įstatymu“ (toliau vadinamas „įstatymu“). Kaip duomenų valdytojas (toliau vadinamas „duomenų valdytoju“), „Faber S.p.A.“ interneto svetainę naudoja kaip priemonę informacijai apie savo paslaugas teikti ir kaip įrankį asmens duomenims rinkti. Laikantis anksčiau paminėtų sąlygų, šie duomenys bus tvarkomi, laikantis sąžiningumo, teisėtumo ir aiškumo bei interneto svetainės naudotojų apsaugos bei konfidencialumo principų.

Tuo metu, kai lankytojai lankosi interneto svetainėje, duomenų valdytojo kompiuterių sistema surenka tokius duomenis kaip IP adresas, naršyklės tipas, operacinė sistema, pagrindinio kompiuterio ir šaltinio URL. Duomenų valdytojas šiuos duomenis apsilankymų interneto svetainėje statistikos tikslais gali naudoti visumos ir anoniminiu pavidalu. Tačiau šie duomenys nebus perduoti ar atskleisti trečiosioms šalims.

Gerbdamas įstatymą, duomenų valdytojas elektroninių laiškų atveju savaime perduodamus duomenis (įskaitant el. pašto adresą) rinks ir po to įrašinės tuo tikslu, kuris atitinka naudotojo deklaruotą bendravimą, ir tokį laiko tarpą, kurio reikia patikrinti pateiktus duomenis ir jais pasinaudoti, kad būtų galima apsikeisti informacija ar kontaktais.

Bus tvarkomi tik įprastiniai duomenys. Jeigu bus duomenų, kurie kvalifikuojami kaip „jautrūs“ (pagal įstatymo 4 straipsnį), tai atitinkamas naudotojo perduotas pranešimas, informacija ar susirašinėjimas bus sunaikinti.

Siekiant įvykdyti užsakymus, kitiems subjektams gali būti perduoti specialiuose interneto svetainės skyriuose surinkti duomenys. Tokiais atvejais, prieš tai bus paprašoma sutikimo, kuris internete suteikiamas, pažymint langelį.

Interneto svetainės naudotojai turi žinoti, kad duomenų perdavimo internetu negalima laikyti nei įsipareigojimu atlikti kitus veiksmus nei tinkamai taikyti šiomis nuostatomis apibrėžtus saugos standartus.

Slapukus „Faber“ naudoja tam, kad „Google Analytics“ galėtų vesti apsilankymų interneto svetainėje statistiką.
Pirmosios šalies slapukus „Google Analytics“ visų pirma naudoja ataskaitoms apie naudotojo veiksmus su interneto svetainėmis generuoti. Šie slapukai naudojami ne asmeninei informacijai kaupti. Pirmosios šalies slapukų naršyklės tarp sričių nebendrina. Savo naršyklėje („Chrome“, „Internet Explorer“, „Mozilla Firefox“, „Opera“, „Safari“ ir t. t.) pasirinkę atitinkamas nuostatas, jūs galite atsisakyti naudoti slapukus. Tai padarius, gali tapti nebeįmanoma pasinaudoti tam tikromis šios interneto svetainės funkcijomis.
Naudodami „Faber“ interneto svetainę, jūs sutinkate, kad „Google“ tvarkys jūsų duomenis.

Daugiau informacijos apie „Analytics“ slapukus rasite adresu: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631

Duomenų valdytojas yra FABER SPA, kurio pagrindinis biuras įsikūręs adresu: Viale XIII Luglio, 160 – 60044 Fabriano (AN); tel. (+39) 0732 6911; faks. (+39) 0732 691233

Savo asmeninius duomenis per specialius duomenų valdytojo interneto svetainėje esančius skyrius ir (arba) el. paštu atsiuntę naudotojai bet kuriuo metu gali pasinaudoti savo teisėmis duomenų rinkėjo atžvilgiu, kaip tai nurodyta įstatymo galią turinčio teisės akto nr. 196/2003 7 straipsnyje, kuris aiškumo sumetimais toliau yra pateikiamas visas.

Įstatymo galią turintis teisės akto nr. 196/2003 7 straipsnis „Teisė prieiti prie asmeninių duomenų ir kitos teisės“.

 1. Duomenų subjektas turi teisę gauti patvirtinimą apie jį ar ją liečiančių asmeninių duomenų egzistavimą ar kitą informaciją apie juos, net jeigu jie dar nėra užregistruoti, ir apie šiuos duomenis sužinoti suprantama forma.
 2. Duomenų subjektas turi teisę į informaciją apie:
  a) asmens duomenų šaltinį;
  b) tvarkymo tikslus ir metodus;
  c) taikomą logiką, jeigu tvarkymas atliekamas naudojant elektronines priemones;
  d) duomenų valdytojo, duomenų tvarkytojų ir paskirtojo atstovo identifikacinius duomenis, kaip nurodyta 5 straipsnio 2 punkte;
  e) subjektus ar kategorijas tų subjektų, kuriems gali būti perduoti asmens duomenys, arba kurie gali apie tai sužinoti, nes valstybės teritorijoje užima paskirtojo atstovo, duomenų tvarkytojo postą ar yra kitas (-i) su duomenų tvarkymu susijęs (-ę) asmuo (-enys).
 3. Duomenų subjektas turi teisę išreikalauti:
  a) duomenų atnaujinimo, pakeitimo arba, kai yra suinteresuotumas, jų integravimo;
  b) bet kokių duomenų, kurie tvarkomi pažeidžiant įstatymus, įskaitant duomenų, kuriuos nebūtina laikyti tais tikslais, kuriems jie buvo surinkti ir po to tvarkomi, atšaukimo, anonimizavimo ar blokavimo;
  c) įrodymo, kad apie punktuose a) ir b) numatytus veiksmus, įskaitant jų turinį, buvo pranešta tiems, kuriems duomenys buvo perduoti ar atskleisti, išskyrus atvejus, kai įrodyta, jog tai neįmanoma arba tam reikia panaudoti priemones, kurios yra neproporcingos saugomai teisei.
 4. Duomenų subjektas turi teisę visiškai ar dalinai nesutikti:
  a) remiantis įstatymu, dėl jį ar ją liečiančių asmeninių duomenų tvarkymo, net jeigu tai susiję tik su duomenų rinkimu;
  b) dėl jį ar ją liečiančių asmeninių duomenų tvarkymo, siekiant siųsti reklaminę ar tiesioginio pardavimo informaciją arba atlikti rinkos tyrimus arba komercinės informacijos apklausas.

Kad pasinaudotų anksčiau minėto įstatymo 7 str. išvardintomis teisėmis, suinteresuotas duomenų subjektas savo pageidavimą turi nusiųsti duomenų valdytojui „Faber S.p.A.“.