Limitarea responsabilităţii

DECLARAŢIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Declaraţie în temeiul Art. 13 din Decretul Legislativ 196/03 cu modificările şi completările ulterioare. „Codul privind protecţia datelor cu caracter personal” (denumit în continuare „Cod”). Consimţământ pentru prelucrarea şi divulgarea datelor.

Informaţii privind colectarea datelor online.

Decretul Legislativ nr. 196 din data 30 Iunie 2003, denumit „Codul privind protecţia datelor cu caracter personal”(denumit în continuare „Cod”), prevede protejarea indivizilor şi a altor subiecţi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În calitate de controlor de date (denumit în continuare „controlor de date”), Faber S.p.A. utilizează site-ul web ca pe un mijloc de furnizare a informaţiilor referitoare la serviciile sale şi ca pe un instrument de colectare a datelor cu caracter personal. În conformitate cu prevederile menţionate mai sus, prelucrarea acestor date va fi efectuată conform cu principiile de onestitate, legalitate, transparenţă şi protejare a confidenţialităţii şi a drepturilor utilizatorilor site-ului web.

În perioada pe care vizitatorii o petrec pe site-ul web, sistemul computerizat al controlorului de date va colecta o serie de date tehnice, precum adresa IP, tipul de browser, sistemul de operare, gazda şi adresa URL sursă. Controlorul de date poate utiliza aceste date, în formă agregată şi anonimă, în scopuri statistice referitoare la accesul pe site-ul web. Aceste date nu vor fi, în orice caz, comunicate sau divulgate terţilor.

Referitor la mesajele e-mail, controlorul de date va colecta, în strictă conformitate cu codul, datele cu caracter personal (inclusiv adresa de e-mail) transmise spontan, gestionând înregistrarea ulterioară a acestora în scopuri care sunt conforme cu interacţiunile manifestate de utilizator şi pe perioada de timp necesară pentru verificarea şi evaluarea indicaţiilor furnizate, pentru a schimba informaţii sau date de contact.

Prelucrarea va viza doar datele ordinare. Prezenţa oricăror date clasificate drept „confidenţiale” (conform cu art. 4 din cod) va implica distrugerea imediată a mesajului, anunţului sau comunicării relevante furnizate de utilizatori.

Datele colectate în secţiunile speciale ale site-ului web pot fi comunicate altor subiecţi pentru a onora eventualele solicitări efectuate. În astfel de cazuri, se va solicita întotdeauna în prealabil autorizarea, care poate fi furnizată online prin bifarea unei casete.

Utilizatorii site-ului web trebuie să cunoască faptul că transmiterea datelor prin Internet nu poate fi supusă decât aplicării corecte a standardelor de securitate impuse de prevederile curente.

Faber utilizează module cookie pentru a urmări Google Analytics pentru statistici referitoare la vizitele pe site-ul web.
Google Analytics utilizează module cookie originale în primul rând pentru a genera rapoarte privind interacţiunile utilizatorilor cu site-urile web. Aceste module cookie sunt utilizate pentru a stoca informaţii nepersonale. Browserele nu partajează module cookie originale între domenii. Puteţi refuza utilizarea modulelor cookie selectând setările corespunzătoare în browserul dvs. (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari etc.). Acest lucru ar putea dezactiva anumite funcţii ale acestui site web.
Prin utilizarea site-ului web Faber, sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dvs. de către Google.

Pentru mai multe informaţii privind modulele cookie de analiză: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631

Controlorul de date este FABER SPA cu sediul central la adresa: viale XIII Luglio, 160 – 60044 Fabriano (AN); Tel. (+39) 0732 6911 – Fax (+39) 0732 691233

Utilizatorii care îşi trimit datele personale prin intermediul secţiunilor speciale prezente pe site-ul web al controlorului de date şi/sau prin e-mail pot să îşi exercite în orice moment drepturile în raport cu controlorul de date, în conformitate cu art. 7 din Decretul Legislativ nr. 196/2003, care este reprodus integral pentru claritate.

Decretul Legislativ nr. 196/2003, Articolul 7
Dreptul de accesare a datelor cu caracter personal şi alte drepturi.

 1. Subiectul datelor are dreptul de a obţine confirmarea privinţa existenţa sau starea datelor cu caracter personal care îl sau o privesc, chiar dacă acestea urmează încă să fie înregistrate şi are dreptul de a i se comunica aceste date în formă inteligibilă.
 2. Subiectul datelor are dreptul la informaţii referitoare la:
  a) sursa datelor cu caracter personal.
  b) scopurile şi metodele de prelucrare.
  c) logica aplicată, dacă prelucrarea este efectuată folosind instrumente electronice.
  d) date de identificare privind controlorul de date, procesatorii de date şi reprezentantul desemnat în conformitate cu articolul 5, paragraful 2.
  e) subiecţii sau categoriile de subiecţi cărora pot fi comunicate datele cu caracter personal sau care le-ar putea afla în calitate de reprezentanţi desemnaţi pe teritoriul statului, în calitate de procesator de date sau alte persoane însărcinate cu prelucrarea datelor.
 3. Subiectul datelor are dreptul de a obţine:
  a) actualizarea, modificarea sau, atunci când există un interes legitim, integrarea datelor.
  b) anularea, anonimatul sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a datelor care nu trebuie păstrate în scopurile pentru care au fost colectate şi ulterior prelucrate.
  c) demonstrarea faptului că operaţiile enunţate la literele a) şi b) au fost notificate, inclusiv în legătură cu conţinutul lor, celor cărora le-au fost comunicate sau divulgate datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte a fi imposibil sau presupune utilizarea unor mijloace care sunt evident disproporţionale cu dreptul protejat.
 4. Subiectul datelor are dreptul de a obiecta, integral sau parţial:
  a) în temei legal la prelucrarea datelor sale cu caracter personal, dacă sunt relevante pentru scopurile colectării datelor.
  b) la prelucrarea datelor sale cu caracter personal efectuată în scopul trimiterii de informaţii privind reclamele, publicitatea sau vânzările directe sau pentru efectuarea studiilor de piaţă ori a sondajelor de informare comercială.

Pentru a-şi exercita drepturile prevăzute de art. 7 din legea mai sus menţionată, subiectul datelor în cauză trebuie să îşi adreseze solicitarea controlorului de date: Faber S.p.A.