• 152/2152 – 2156
  • 152/2152 – 2156

152/2152 – 2156

Racionalni standard.

Sa racionalnim standardima ove serije aspiratora omogućava se laka montaža u bilo kojoj varijanti usvojenog rešenja za izgled kuhinje. Prednji mali zatvarača u svom položaju mirovanja je savršeno usklađen sa oštrom ravnotežom linija. Molim Vas, obratite pažnju da modeli 152 i 2152 imaju isti oblik.

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.107
Opis 2156 LG/X A90
Materijali Light Grey/SS Grid
Broj motora 2
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 2 Halogen HV
Filter metallic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 170235290
Snaga (Watt) 120160190
Pritisak (PA) 160210240
Nivo buke bez prigušivača (db) 657073
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN

E

Energetsku oznaku

Ekergetska klasa E

Product category
Kućište za viseći element
Preuzmite energetsku oznaku Download product fiche
Installation manual
LI_991.0429.450.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.099
Opis 2152 LG A60
Materijali Light Grey
Broj motora 2
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 2 Halogen HV
Filter metallic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 170235290
Snaga (Watt) 120160190
Pritisak (PA) 160210240
Nivo buke bez prigušivača (db) 657073
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN

E

Energetsku oznaku

Ekergetska klasa E

Product category
Kućište za viseći element
Preuzmite energetsku oznaku Download product fiche
Installation manual
LI_991.0429.450.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.100
Opis 2152 LG A90
Materijali Light Grey
Broj motora 2
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 2 Halogen HV
Filter metallic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 170235290
Snaga (Watt) 120160190
Pritisak (PA) 160210240
Nivo buke bez prigušivača (db) 657073
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN

E

Energetsku oznaku

Ekergetska klasa E

Product category
Kućište za viseći element
Preuzmite energetsku oznaku Download product fiche
Installation manual
LI_991.0429.450.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.101
Opis 152 LG/X A60
Materijali Light Grey/SS Grid
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Halogen HV
Filter metallic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 120170190
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 160180190
Nivo buke bez prigušivača (db) 616668
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.102
Opis 152 LG/X A90
Materijali Light Grey/SS Grid
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Halogen HV
Filter metallic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 120170190
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 160180190
Nivo buke bez prigušivača (db) 616668
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.106
Opis 2156 LG/X A60
Materijali Light Grey/SS Grid
Broj motora 2
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 2 Halogen HV
Filter metallic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 170235290
Snaga (Watt) 120160190
Pritisak (PA) 160210240
Nivo buke bez prigušivača (db) 657073
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN

E

Energetsku oznaku

Ekergetska klasa E

Product category
Kućište za viseći element
Preuzmite energetsku oznaku Download product fiche
Installation manual
LI_991.0429.450.pdf
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.088
Opis 152 LG A60
Materijali Light Grey
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Halogen HV
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 120170190
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 160180190
Nivo buke bez prigušivača (db) 616668
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0157.098
Opis 152 LG A90
Materijali Light Grey
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Halogen HV
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 120170190
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 160180190
Nivo buke bez prigušivača (db) 616668
Oprema
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.248 MET.FILTER CM60
112.0157.249 MET.FILTER CM90
112.0157.277 KIT CRYST.FRONT H15 BK 60
112.0157.278 KIT CRYST.FRONT H15 BK 90
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
112.0290.600 CONF.CA D233 H30 NEUT.6L C / EAN

Related Hoods

TEHNIČKA PODRŠKA

DOKUMENTACIJA