IN-NOVA COMFORT

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.939
Opis IN-NOVA COMFORT X A120
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande Direct Connected
Osvetljenje 2 Led S1001 4000K
Filter stainless steel
Širina (mm) 1200
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 270410540
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 190260300
Nivo buke bez prigušivača (db) 566469
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.

LED LIGHT
Led lampice
Led lampice koje garantuju perfektno osvetljenje sa potrošnjom od samo 3 vati.
(optional)
REMOTE BLOWER OPTIONAL
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0441.093 F4 KIT 2 C.F. 14B FAB
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.938
Opis IN-NOVA COMFORT X A90
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande Direct Connected
Osvetljenje 2 Led S1001 4000K
Filter metallic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 270410540
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 190260300
Nivo buke bez prigušivača (db) 566469
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.

LED LIGHT
Led lampice
Led lampice koje garantuju perfektno osvetljenje sa potrošnjom od samo 3 vati.
(optional)
REMOTE BLOWER OPTIONAL
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0441.093 F4 KIT 2 C.F. 14B FAB
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0439.937
Opis IN-NOVA COMFORT X A60
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande Direct Connected
Osvetljenje 2 Led S1001 4000K
Filter stainless steel
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 270410540
Snaga (Watt) 90105140
Pritisak (PA) 190260300
Nivo buke bez prigušivača (db) 566469
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description

ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.

LED LIGHT
Led lampice
Led lampice koje garantuju perfektno osvetljenje sa potrošnjom od samo 3 vati.
(optional)
REMOTE BLOWER OPTIONAL
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0327.007 KIT REMOTE BLOWER ENERGY-PRO
112.0441.093 F4 KIT 2 C.F. 14B FAB

Related Hoods

TEHNIČKA PODRŠKA

DOKUMENTACIJA