• TCH04-741
  • TCH04-741
  • TCH04-741
  • TCH04-741

TCH04-741

Bezvremenski klasik .

Evergrin proizvod, koji uvek nađe prostor u kuhinjama različitih vrsta.

Tehničke karakteristike
Šifra 110.0168.124
Opis 741 BASE X A 90 FB EXP
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.711
Opis 741 PB W A60 FB EXP
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 190220235
Snaga (Watt) 8595125
Pritisak (PA) 130140150
Nivo buke bez prigušivača (db) 646769
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.712
Opis 741 PB X A50 FB EXP
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 500
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 190220235
Snaga (Watt) 8595125
Pritisak (PA) 130140150
Nivo buke bez prigušivača (db) 646769
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.713
Opis 741 PB X A60 FB EXP
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 190220235
Snaga (Watt) 8595125
Pritisak (PA) 130140150
Nivo buke bez prigušivača (db) 646769
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.704
Opis 741 BASE W A60 FB EXP
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.706
Opis 741 BASE W A90 FB EXP
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.707
Opis 741 BASE X A50 FB EXP
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 500
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.708
Opis 741 BASE X A60 FB EXP
Materijali Stainless Steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.710
Opis 741 PB W A50 FB EXP
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL PUSH BUTTONS
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter aluminium
Širina (mm) 500
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 190220235
Snaga (Watt) 8595125
Pritisak (PA) 130140150
Nivo buke bez prigušivača (db) 646769
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.684
Opis TCH04 SS19A 741
Materijali Black body/stainless steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.699
Opis 741 BASE BK A50 FB EXP
Materijali Black
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 500
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.700
Opis 741 BASE BK A60 FB EXP
Materijali Black
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.701
Opis 741 BASE BK A90 FB EXP
Materijali Black
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.703
Opis 741 BASE W A50 FB EXP
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 500
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.675
Opis TCH04 WH19A 741
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.678
Opis TCH04 SS16A 741
Materijali Black body/stainless steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.679
Opis TCH04 BK19A 741
Materijali Black
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 900
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.681
Opis TCH04 BK16A 741
Materijali Black
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.682
Opis TCH04 SS18A 741
Materijali Black body/stainless steel
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 1 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 800
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
Tehničke karakteristike
Šifra 110.0156.674
Opis TCH04 WH16A 741
Materijali White
Broj motora 1
Komande ELECTROMECHANICAL SLIDER
Osvetljenje 2 Led HV 4000K
Filter synthetic
Širina (mm) 600
Performanse
Brzina 123
Protok (m³h) 140195220
Snaga (Watt) 607595
Pritisak (PA) 120130150
Nivo buke bez prigušivača (db) 566467
Tehnički dodatak
hover over the plus to highlight its description
ENERGY DIFFUSER
Difuzor energije
smanjuje buku i garantuje povećanu efikasnost aspiratora čak i kada postoji dugačak odvod vazduha.
REMOTE BLOWER
Udaljeni ventilator
Ovaj motor može biti premešten na udaljeno mesto u kući
Oprema
112.0037.322 N1 KIT 1 C.F. D233 H20 NEUTRAL
112.0157.238 F1 KIT 1 C.F. D233 H20 FABER
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900

Related Hoods

TEHNIČKA PODRŠKA

DOKUMENTACIJA