Autorska prava Faber

Copyright FABER S.p.A.

Copyright 2005 Faber S.p.A.
Sva prava zadržana
Svako umnožavanje, čak i delimično, sadržaja ovog sajta zabranjeno je bez izričite saglasnosti Faber SpA

Svako kršenje zakonskih prava biće procesuirano u skladu sa važećim zakonima

Faber S.p.A.
Viale XIII luglio, 160 60044 Fabriano (AN)
P.O.box  24-92
Phone +39  0732 6911 Fax +39 0732 691233
Soc. Cap. € 40.480.000,00 f.p.
VAT  02038920423
R.E.A. Ancona n. 156578
Poreski i registracioni broj kompanije An 13089450152
Upravljanje i kordinaciju vrši Franke SpA