FERAGAT

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

196/03 no’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 13. Maddesi ve müteakip değişiklikler ve entegrasyonlara göre açıklama. “Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kanun” (bundan böyle “Kanun”). Veri işleme ve açıklama izni.

 

Çevrim içi veri toplamaya ilişkin bilgiler.

“Kişisel Verileri Koruma Kanunu” (bundan böyle “kanun” olarak anılacaktır) olarak bilinen 30 Haziran 2003 tarihli ve 196 no’lu Kanun Hükmünde Kararname kişisel verilerin işlenmesi bakımından bireylerin ve diğer kişilerin korunmasını sağlar. Veri denetleyicisi olarak (bundan böyle “veri denetleyicisi” olarak anılacaktır), Faber S.p.A. internet sitesini hizmetleri hakkında bilgi sağlama yolu ve kişisel verileri toplama aracı olarak kullanır. Yukarıda geçen hükümlere uygun olarak bu tür verilerin işlenmesi dürüstlük, meşruiyet ve açıklık ve internet sitesi kullanıcılarının gizliliğinin ve haklarının korunmasına göre gerçekleştirilecektir.

Ziyaretçilerin internet sitesinde geçirdiği süre boyunca veri denetleyicisinin bilgisayar sistemi IP adresi, tarayıcı tipi, işletim sistemi, ana makine ve kaynak URL gibi bir dizi teknik verileri toplayacaktır. Veri denetleyicisi bu verileri internet sitesine erişim ile ilgili istatistiksel amaçlarla toplu ve anonim şekilde kullanabilir. Ancak bu tür veriler üçüncü şahıslara iletilmeyecek veya açıklanmayacaktır.

Veri denetleyicisi, bilgileri ve kişileri alıp vermek için, e-posta mesajlarından, tamamen kodla ilgili olarak, kullanıcı tarafından tecelli edilen etkileşimlere uygun amaçlarla ve bulunan belirtilerin kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi için gerekli zaman dilimi boyunca müteakip dosyalamayı gerçekleştirirken anlık iletilen kişisel verileri (e-posta adresi dahil) toplayacaktır.

İşlem sadece genel verilerle ilgili olacaktır. “Kritik” (kanunun 4. maddesi uyarınca) olarak geçen herhangi bir bilginin varlığı kullanıcılar tarafından sağlanan ilgili mesajın, duyurunun veya iletişimin derhal ortadan kaldırılması anlamına gelecektir.

İnternet sitesinin özel bölümlerinde toplanan veriler yapılan herhangi bir talebi yerine getirmek için diğer kişilere iletilebilir. Bu tür durumlarda her zaman önceden yetki talep edilecektir ve bu yetki bir kutuyu işaretleyerek çevrim içi verilebilir.

İnternet sitesi kullanıcıları, internet aracılığıyla verilerin iletiminin geçerli hükümler ile mecbur kılınan güvenlik standartlarının doğru şekilde uygulanması dışında herhangi bir şeyi gerçekleştirmek zorunda olduğunun düşünülemeyeceği gerçeğinin farkında olmalıdır.

 

Faber internet sitesindeki ziyaretler konusunda istatistikler için Google Analytics’i takip etmek amacıyla çerezler kullanır.
Google Analytics kullanıcıların internet siteleriyle etkileşimleri hakkında raporlar üretmek için öncelikli olarak birinci taraf çerezler kullanır. Bu çerezler kişisel olmayan bilgileri depolamak için kullanılır. Tarayıcılar etki alanlarında birinci taraf çerezleri paylaşmazlar. Tarayıcınızda gerekli ayarları seçerek çerezlerin kullanılmasını reddebilirsiniz (Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, vb.). Bu işlem bu internet sitesinin bazı özelliklerinin kullanımını devre dışı bırakabilir.
Faber internet sitesini kullanarak verilerinizin Google tarafından işlenmesini kabul edersiniz.

Analytics çerezleri hakkında daha fazla bilgi almak için: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631
Veri denetleyicisi FABER SPA’dır. Şirket merkezi: XIII Luglio, 160 – 60044 Fabriano (AN); Tel. (+39) 0732 6911 – Faks (+39) 0732 691233

Veri denetleyicisinin internet sitesinde bulunan özel bölümler ve/veya e-posta aracılığıyla kişisel verilerini gönderen kullanıcılar, açıklık getirmek adına burada tam nüshası bulunan, 196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararnamenin 7. maddesine uygun olarak istedikleri zaman veri denetleyicisine karşı haklarını kullanabilirler.

196/2003 no.’lu Kanun Hükmünde Kararname, Madde 7
Kişisel verilere erişim hakkı ve diğer haklar.

 1. Veri sahibi, bu henüz kaydedilmemiş olsa bile, kendisiyle ilgili kişisel verilerin varlığı veya diğer işlemleri ve bu tür verilerin anlaşılır şekilde iletimi konusunda teyit alma hakkına sahiptir.
 2. Veri sahibi şu konularda bilgi alma hakkına sahiptir:
  a) kişisel verinin kaynağı.
  b) işleme amaçları ve yöntemleri.
  c) işlem elektronik araçlar kullanılarak gerçekleştiriliyorsa uygulanan mantık.
  d) madde 5 virgül 2’ye uygun olarak belirlenen veri denetleyicisi, veri işleyicisi ve temsilci ile ilgili kimlik verileri.
  e) kişisel verilerin iletilebileceği veya Devlet bölgesinde görevli temsilci sıfatlarıyla, veri işleyicisi veya veri işlemekten sorumlu diğer kişi(ler) olarak bunlar hakkında bilgi edinebilecek kişiler veya kişi kategorileri.
 3. Veri sahibi şunları edinme hakkına sahiptir:
  a) güncelleme, değişiklik veya kazanılmış bir hakkı bulunduğunda veri bütünlüğü.
  b) toplandığı ve sonrasında işlendiği amaçlar bakımından muhafaza edilmesine gerek olmayan veriler dahil, yasayı ihlal ederek işlenen tüm verilerin iptali, anonimleştirilmesi veya engellenmesi.
  c) a) ve b) harfleri ile belirtilen işlemlerin, içerikleri dahil olmak üzere, bu işlemin imkansız olduğunu kanıtlayan veya korunan hak ile açıkça orantılı olmayan yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılan durumlar haricinde, verilerin iletildiği veya açıklandığı kişilere bildirimde bulunulduğuna dair kanıt.
 4. Veri sahibi, kısmen veya tamamen, şunlara itiraz etme hakkına sahiptir:
  a) Meşru sebeplerle olması kaydıyla, veri toplama işleminin amacına uygun olsa bile kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine.
  b) reklam, tanıtım veya doğrudan satış bilgileri gönderme amacıyla veya pazar araştırması veya ticari bilgi anketleri gerçekleştirme amacıyla elde edilen kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine.

 

Yukarıda geçen kanunun 7. maddesiyle verilen hakları kullanmak için ilgili veri sahibi talebini veri denetleyicisine iletmelidir: Faber S.p.A.