Faber Air Hub Portable bianco

Air Hub: přeměňte svůj dům na čisté a nedotčené prostředí

Faber Air Hub Portable bianco

Air Hub: přeměňte svůj dům na čisté a nedotčené prostředí

Air Hub: Starejte se o vzduch, který dýcháte

Kvalita vzduchu u vás doma je velmi důležitá, a proto Faber dává svoji technologii i zkušenost se vzduchem do služeb pohody díky ekologickým systémům schopným zničit až 99,99 % virů a bakterií.

Řada Air Hub je navržena pro každodenní pohodu v prostředí naší domácnosti. Zahrnuje modely Vertical, Ceiling, T-Shape a Portable.

Digestoře Air Hub zastoupené modely Vertical, Ceiling a T-Shape mají dvojí funkci: Odstraňují páry a pachy z přípravy jídel a zlepšují kvalitu vzduchu u vás doma. Díky nim můžete dýchat čistý a ničím nekontaminovaný vzduch kdykoli chcete. Cyklus dezinfekce můžete spustit i ručně nebo ho nastavit pomocí dvou automatických programů Night Cycle a Intensive Disinfection.

Air Hub Portable používá exkluzivní kombinaci technologií 4 × 4 TECH, která zahrnuje: 4 UV-C lampy a 4 úrovně filtrace, které přes filtry s aktivním uhlím hygienicky čistí vzduch a neutralizují znečišťující látky, jako jsou mikročástice (PM10 a PM2.5) a těkavé organické látky VOC.

Faber Air Hub Portable

Digestoře Air Hub zastoupené modely Vertical, Ceiling a T-Shape mají dvojí funkci: Odstraňují páry a pachy z přípravy jídel a zlepšují kvalitu vzduchu u vás doma. Díky nim můžete dýchat čistý a ničím nekontaminovaný vzduch kdykoli chcete. Cyklus dezinfekce můžete spustit i ručně nebo ho nastavit pomocí dvou automatických programů Night Cycle a Intensive Disinfection.

Air Hub Portable používá exkluzivní kombinaci technologií 4 × 4 TECH, která zahrnuje: 4 UV-C lampy a 4 úrovně filtrace, které přes filtry s aktivním uhlím hygienicky čistí vzduch a neutralizují znečišťující látky, jako jsou mikročástice (PM10 a PM2.5) a těkavé organické látky VOC.

Faber Air Hub Portable

  FAQs

  Objem kuchyně určuje nezbytný sací výkon digestoře. Účinná digestoř vymění vzduch v kuchyni 10× za hodinu*. Výkonný motor zaručuje tišší chod a nižší energetickou spotřebu, jelikož je účinný i při nízkých rychlostech.Digestoř neruší, když dostatečně odsává a přitom nepřekračuje hodnotu 55 dB(A) akustického výkonu. Výkonný motor může být účinný i při nižších rychlostech, které jsou tišší. * Fan Handbook - F. Bleier 1998

  Digestoř je nutno nainstalovat v minimální vzdálenosti 65 cm od varné desky. Doporučujeme vám, abyste ji nainstalovali výše než 75 cm od varné desky, aby dokázala páru správně odsávat. Mimoto odtah spalin musí být co možná nejblíž digestoři. Zvolte potrubí o průměru 150 mm (rozhodně nesmí být jeho průměr menší než 120 mm), nemělo by být delší než 3–4 metry s maximálně dvěma záhyby. Upozornění: Záruka nekryje případné škody způsobené nedodržením minimálních bezpečných vzdáleností.

  Potrubí o průměru 150 mm je optimální pro digestoře s výkonem 300 m3/h a vyšším. Pokud nebude možné nainstalovat potrubí s tímto průměrem, doporučujeme použít průměr 120 mm. Menší potrubí může negativně ovlivňovat výkon a hlučnost digestoře.

  Než budete provádět zkoušku odsávání, ujistěte se, že byla digestoř nainstalovaná správně podle montážních pokynů popsaných v návodu k použití, který je dodáván s výrobkem. Prvotní zkoušku odsávání je možné provést zapnutím odsavače a zároveň i varné desky, na kterou dejte vařit vodu. Pokud je instalace správná a špatný sací výkon je způsobený vadou výrobku, je potřeba se obrátit na autorizované asistenční centrum Faber (informace na odkazu://www.faberspa.com/centri-assistenza/), kterému sdělte údaje z kódu na typovém štítku uvnitř digestoře. Případně můžete požádat o technickou pomoc na telefonním čísle +420 (0)566 631 618

  Sací výkon a hlučnost digestoří Faber se měří podle mezinárodních norem IEC/EN 61591 a IEC/EN 60704-3 (zvukový výkon), které byly speciálně připravené certifikačními orgány pro měření výkonnosti kuchyňských odsavačů par. Tyto metody reprodukují typické podmínky instalace a provozu, a proto poskytují skutečné a pravdivé údaje. Požadujte, aby se výkon digestoří odkazoval na tyto předpisy: Pak se můžete spolehnout, že vám budou poskytnuty správné, úplné a spolehlivé informace, jako jsou ty, které uvádíme my. Naše laboratoř je akreditovaná IMQ a NEMKO, proto jsou všechny výkony digestoří Faber, včetně schopnosti našich filtrů zachycovat tuky a kvality osvětlení, měřeny interně.

  K čištění vaší kuchyňské digestoře používejte měkký hadr a neutrální čisticí prostředek bez chlóru, abyste nepoškodili její povrch. Řadu produktů Faber určený k čištění digestoří a varných desek naleznete na stránce Filtry a Příslušenství.

  Zadáním kódu modelu digestoře v rámci kapitoly Dokumentace k výrobkům v části Podpora si lze návod k použití stáhnout.

  Ještě než se obrátíte na technický servis se žádostí o pomoc, přečtěte si v návodu k použití digestoře odstavce „Použití” a „Údržba”.

  Zkontrolujte instalaci a zjistěte, zda byla provedena podle návodu k použití dodanému s digestoří. Pokud je instalace správná, je potřeba se obrátit na autorizované asistenční centrum Faber (informace na odkazu://www.faberspa.com/centri-assistenza/), kterému sdělte kód z typového štítku uvnitř digestoře. Případně můžete požádat o technickou pomoc na telefonním čísle +420 (0)566 631 618

  Model každé digestoře je uveden na typovém štítku uvnitř výrobku (naleznete ho po vyjmutí kovových filtrů/mřížky). V pravé horní části typového štítku je sedmi- nebo devítimístný servisní kód, které začíná číslem 63…; případně můžete použít 10místný číselný kód ve tvaru: 110.xxxx.xxx.

  V případě, že je štítek nečitelný nebo poškozený, vyžádejte si technickou pomoc vyplněním formuláře v části Podpora.

  Hlučnost je způsobena prouděním vzduchu, který prochází uvnitř digestoře během jejího provozu. Jednotlivé součásti digestoří Faber jsou vyrobeny tak, aby překážky bránící proudění vzduchu byly co nejmenší, což má z hlediska emisí zvuku skvělé výsledky. Účinným opatřením, jak zabránit zvýšenému hluku, je použít pro odvod vzduchu dobře nadimenzované potrubí (o průměru 120–150 mm). Špinavé nebo nasycené filtry mohou bránit proudění vzduchu: pravidelné čištění (nebo výměna) filtrů zaručuje plynulé proudění vzduchu. Mimoto lze digestoř odhlučnit použitím inovativních technologií tlumičů hluku Faber. Poznejte naše technologie

  Ano, záruční list si můžete vyžádat vyplněním formuláře v části Podpora.

  Zkontrolujte instalaci a zjistěte, zda byla provedena podle návodu k použití dodanému s digestoří. Pokud je instalace správná a hluk je způsoben výrobkem, je potřeba obrátit se na autorizované asistenční centrum Faber (informace na odkazu://www.faberspa.com/centri-assistenza/), kterému sdělte kód z typového štítku uvnitř digestoře. Případně můžete požádat o technickou pomoc na telefonním čísle +420 (0)566 631 618

  Obraťte se na autorizované asistenční centrum Faber ve vaší oblasti (informace na odkazu://www.faberspa.com/centri-assistenza/), kterému sdělte kód z typového štítku uvnitř digestoře. Případně můžete požádat o technickou pomoc na telefonním čísle +420 (0)566 631 618

  Estetická závada výrobku musí být nahlášena příslušnému technikovi při instalaci, tzn. po otevření obalu digestoře. Následující reklamace a případný zásah asistenčního centra nemohou být uznány jako záruka.

  Ne, minimální vzdálenost požadovaná v návodu k použití musí být dodržena, a to jak pro uznání záruky, tak pro bezpečnost prostředí v kuchyni.

  Ano, ke stejnému otvoru bude pak připojeno potrubí od digestoře. Otvor musí mít průměr alespoň 120 mm.