Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΕΡΑΑΝΑΝΕΩΝΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Ο αέρας είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, χωρίς υπόσταση. Στη Faber μπορούμε να τον ζυγίσουμε, να τον προσαρμόσουμε και να τον διαμορφώσουμε, όπως ακριβώς μια στερεή ύλη. Ο αέρας αποτελεί το αντικείμενό μας για περισσοτερα από 60 χρόνια. Η τςχνολιγία του αέρα είναι ο λόγος, για τον οποίο εργαζόμαστε.