REČNIK POJMOVA

Adapter za uglove

neophodan za montažu posebnih ugaonih aspiratora koji nemaju oštre ivice na zadnjem delu.

Brzina

režim rada motora u toku rada. Veći rastući broj ukazuje na veći kapacitet aspiracije

Comfort panel

jastučić za zvučnu izolaciju koji, zajedno sa perimetralnom aspiracijom, smanjuje percepciju buke za 25%.

Daljinski upravljač

deo oprema koji omogućava daljinsko upravljanje aspiratorom.

Dimnjak

deo aspiratora koji je postavljen iznad tela: pokriva jedinicu za aspiraciju i/ili deo kanala za odvod vazduha. Postoje različite veličine dimnjaka, u zavisnosti od visine tavanice gde biti montiran aspirator.

Easy Cube

sistem koji omogućava lako i precizno montiranje aspiratora.

Ekstrakcioni aspirator

funkcionalni režim aspiratora kojim se izvlače dim i isparenja iz kuhinje uz pomoć kanala za odvod vazduha. To je preporučeni radni režim.

Elektronske kontrole

spoljašnje kontrle koje omogućavaju da koristite sve elektronske funkcije aspiratora na jednostavan i neposredan način ili čak automatski. Aspiratori opremljeni sa elektronski kontrolama imaju dodatne funkcije koje poboljšavaju udobnost korišćenja aspiratora.

Filter za masnoću

filter koji štiti motor od masti koja se nalazi u dimu i pari koja se usisava aspiratorom. Svi aspiratori su opremljeni filterom za masnoću.

Indikator zasićenja filtera

elektronska lampica koja obaveštava kada treba zameniti filtere

Intenzivna brzina

najveći kapacitet vazduh za 10 minuta kod zahtevnog kuvanja (prženje/grilovanje).

Intenzivna brzina

maksimalni kapacitet vazduha motora

Jedinica za aspiraciju

montirana unutar aspiratora, sastoji se od motora i lopatica. Omogućava dovod vazduha.

Kanal za odvod vazduh

sve cevi koje odvode vazduh spolja. Prečnik kanala za odvod vazduha utiče na efikasnost Vašeg aspiratora. Optimalan prečnik je 150 mm.

Kapacitet vazduha

označava zapreminu vazduha usisanog u jednom satu. Merna jedinica je kubni metar na sat (m³/h).

Laka demontaža

sistem koji omogućava brzo uklanjanje jedinice za aspiraciju radi lakšeg održavanja.

Mehanički taster

kontrolni priključak koji omogućava uključivanje, podešavanje i isključivanje aspiratora ručno. Takođe, možete uključiti i svetlo kako biste osvetili radnu kuhinjsku površinu.

Nivo buke

izražava se u dB (A) i predstavlja buku koja se stvara tokom rada aspiratora. Buka se uglavnom generiše protokom vazduha koji nastaje unutar aspiratora tokom aspiracije.

Odloženo isključivanje

elektronski tajmer koji automatski isključuje aspirator posle određenog vremena.

Oprema

različit pribor za personalizaciju aspiratora, praktičan i lako primenljiv. Stakleni frontovi, štitnici i police se biraju posebno i uparuju se sa instaliranim aspiratorom, a shodno Vašem ukusu i potrebama.

Oprema za zvučnu izolaciju

oprema koja se sastoji od dve jastučića za zvučnu izolaciju čime se smanjuje percipirana buka za 25%

Osvetljenje

aspiratori su opremljeni svetlima za osvetljavanje površine za kuvanje. U okviru ovog naslova su navedeni tip, broj i apsorpcija (W)

Perimetralna aspiracija

tehnologija koja koristi Venturi efekat da poveća brzinu usisanog vazduha smanjenjem ulaznih otvora. Razvili smo perimetralnu aspiraciju dodavanjem ploče za zvučnu izolaciju kako bismo drastično smanjili buku. Obimna aspiracija omogućava inovativnu estetiku i lako čišćenje.

Polica

metalna rešetka za postavljanje tanjira i kutlača.

Prekidač 24

elektronski način rada aspiratora za neprekidnu izmenu vazduha u potpunoj tišini. Idealan za održavanje zdrave životne sredine , čak i kada nema kuvanja.

Pritisak

sposobnost da se usisani vazduh usmeri kroz cevi. Merna jedinica za pritisak je Pa (Pascal. 1 Pa = 1 N / m²).

Ravan sistem za odvod vazduha

posebne ravne cevi koje mogu biti skrivene iz vidokruga da bi se izbegle nepravilnosti u kuhinji

Reciklirajući aspirator

funkcionalni model aspiratora koji filtrira dim i paru iz vazduha pomoću ugljenog filtera i vraća vazduh u kuhinju.

Sušač za sudove

pogodan element za sušenje koji se kombinuje sa određenim modelima aspiratora.

Štitnici od prskanja

štiti zidove između vrha ploče za kuvanje i aspiratora od eventualnih prskanja tokom kuvanja. Slaže se sa završnom obradom aspiratora.

Telo

deo aspiratora koji sadrži jedinicu za aspiraciju i prenos vazduha. Na njegovoj površini se nalaze kontrole.

Tip montaže

pozicija aspiratora iznad radne kuhinjske ploče: 1. zid 2. ugao 3. kuhinjsko ostrvo 4. integrisani 5. ugrađeni

Ugljeni filter

ovaj filter protiv mirisa je montiran samo na reciklirajuće aspiratore. Napravljen je od aktivnog uglja i zadržava loše mirise. Ugljeni filter gubi svoju efektivnost nakon tri meseca upotrebe i ,nakon toga, moraju se zameniti.

Ulaz

vrednost u vatima (W) apsorpcije energije aspiratora u toku rada. Vrednost varira u zavisnosti od odabrane brzine i uključivanja / isključivanja svetla.

Zaštitni filter

metalni filer za masnoću, koji je patnetirao Faber, pruža profesionalnu efektivnost (zadržava više od 90% masnih čestica). Može se prati ručno ili u mašini za sudove

Završna obrada

ukazuje na materijale i (eventualno) boje koje karakterišu estetiku aspiratora.