Faber Cappa a parete Modular Nero opaco

Ištraukiamieji ir filtruojamieji gartraukiai virtuvei

Faber Cappa a parete Modular in nero opaco

Ištraukiamieji ir filtruojamieji gartraukiai virtuvei

Be gartraukio neapsieina jokia šiuolaikinė virtuvė.

Pakabinamasis ar įmontuojamasis, modernus, klasikinis ar šiuolaikinis – virtuvės gartraukis yra nepakeičiamas prietaisas, kurį reikia rinktis atidžiai, atsižvelgiant į funkcionalumą ir estetiką, naudojimo ir montavimo paprastumą.

Jau ilgiau kaip 60 metų „Faber“ puikiai sujungia visus šiuos elementus savo gartraukiuose, todėl juos mielai renkasi žmonės, kurie nori maistą gaminti nesijaudindami dėl nemalonių kvapų ar baldus sugadinti galinčių garų.

Faber Coppia cucina con padelle su piano cottura a induzione e cappa a parete

Faber Coppia cucina con padelle su piano cottura a induzione e cappa a parete

FAQs

Rekomenduojame įrengti ištraukiamąjį gartraukį, nes jis veiksmingesnis, saugesnis ir tylesnis. Jis išmetamuoju vamzdžiu ištraukia užterštą orą į lauką, o į vidų įsiurbia šviežio oro, todėl patalpa tampa saugesnė. Saugos tema ypač svarbi naudojant dujinius prietaisus: tai nurodyta ir įstatyme Nr. 46/90. Ištraukiamieji gartraukiai taip pat veikia tyliau, nes paprastai variklis sukasi lėčiau ir susidaro mažiau vidinių sūkurių.

Reikalingas siurbimo pajėgumas priklauso nuo virtuvės dydžio. Efektyvus gartraukis orą virtuvėje pakeičia 10 kartų per valandą.* Galingas variklis užtikrina tylesnį veikimą ir mažesnes energijos sąnaudas, nes gali efektyviai veikti mažesniu greičiu.
Veikiantis gartraukis netrukdo, jeigu neviršydamas 55 dB(A) garso galios įsiurbia pakankamą oro kiekį. Galingas variklis gali efektyviai veikti netgi mažesniu greičiu, kai skleidžiamas triukšmas būna silpniausias.
* Fan Handbook – F. Bleier, 1998 m.

Gartraukis montuojamas ne mažesniu kaip 65 cm atstumu nuo kaitlentės. Kad būtų tinkamai įsiurbiami garai, gartraukis turėtų būti ne toliau kaip 75 cm nuo kaitlentės. Išmetamoji anga taip pat turėtų būti kuo arčiau gartraukio. Naudokite ne didesnio kaip 3–4 m ilgio, 150 mm (jokiu būdu ne mažesnio kaip 120 mm) skersmens vamzdžius su ne daugiau kaip 2 linkiais. Dėmesio: garantija netaikoma žalai, padarytai nepaisant mažiausių saugių atstumų.

Gartraukiams, kurių srautas yra 300 kub. m./val. ir didesnis, puikiai tinka 150 mm skersmens vamzdžiai. Nesant galimybės naudoti tokio skersmens vamzdžių, patariame naudoti 120 mm skersmens vamzdžius. Naudojant mažesnio skersmens vamzdžius gali susilpnėti gartraukio srautas ir padidėti triukšmingumas.

Prieš pradėdami siurbimo bandymą pasirūpinkite, kad gaubtas būtų tinkamai įrengtas pagal nurodymus, pateikiamus su gaminiu gautoje naudojimo instrukcijoje. Kad atliktumėte pirmąjį siurbimo bandymą, įjunkite gartraukį ir ant kaitlentės užvirkite vandens. Jeigu gartraukis įrengtas tinkamai, o prastą siurbimą nulemia gaminio defektas, kreipkitės į „Faber“ įgaliotą techninės pagalbos centrą (informacija pateikiama adresu https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) ir padiktuokite gartraukio vidinėje etiketėje nurodytą kodą. Apie problemą taip pat galite pranešti paskambinę telefonu +370 (0) 52141999

„Faber“ gartraukių siurbimo našumas ir triukšmingumas išmatuoti pagal tarptautinius standartus IEC / EN 61591 ir IEC / EN 60704-3 (garso galia), kuriuos sertifikavimo įstaigos specialiai sukūrė virtuvių gartraukių veikimui matuoti. Taikant šiuos metodus atkuriamos tipinės įrengimo ir veikimo sąlygos, todėl gaunami teisingi ir patikimi duomenys. Numatoma, kad gartraukio veikimas atitiks šiuos standartus: galite pasikliauti, kad mūsų nurodoma informacija bus teisinga, išsami ir patikima. Mūsų laboratoriją akreditavo IMQ ir NEMKO; visi „Faber“ gartraukių veikimo parametrai, įskaitant filtrų riebalų sulaikymo pajėgumą ir žibintų skaistį, matuojami įmonės viduje.

Kad nepažeistumėte apdailos, virtuvės gartraukį valykite minkšta šluoste ir švelnaus poveikio bechloriu plovikliu. Norėdami sužinoti apie visus „Faber“ gaminius, skirtus gartraukiams ir kaitlentėms, valyti, apsilankykite puslapyje „Filtrai ir priedai“.

Naudojimo instrukciją galite atsisiųsti, srities „Pagalba“ dalyje „Gaminių dokumentai“ įvedę gartraukio modelio numerį.

Prieš kreipdamiesi į techninės pagalbos darbuotojus perskaitykite gartraukio naudojimo instrukcijos skyrius „Naudojimas“ ir „Priežiūra“.

Patikrinkite, ar gartraukis įrengtas pagal nurodymus, pateikiamus su kartu su juo gautoje naudojimo instrukcijoje. Jeigu gartraukis įrengtas tinkamai, kreipkitės į „Faber“ įgaliotą techninės pagalbos centrą (informacija pateikiama adresu https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) ir padiktuokite gartraukio vidinėje etiketėje nurodytą kodą. Taip pat galite skambinti telefonu +370 (0) 52141999

Kiekvieno gartraukio viduje yra gaminio etiketė (ją galima pamatyti nuėmus metalinius filtrus ir (arba) groteles). Etiketės viršutinėje dešinėje dalyje yra techninės priežiūros kodas, kuris sudarytas iš 7 arba 9 skaitmenų ir prasideda 63..., arba iš 10 skaitmenų sudarytas kodas, kurio formatas yra 110.xxxx.xxx.

Jeigu etiketė neįskaitoma arba sugadinta, galite kreiptis pagalbos, užpildę skyriuje „Pagalba“ pateikiamą formą.

Skleidžiamą triukšmą nulemia oras, tekantis veikiančiu gartraukiu. „Faber“ gartraukių komponentai pagaminti taip, kad būtų kuo mažiau kliūčių oro srautui, todėl pasiekiami puikūs mažo triukšmingumo rezultatai. Veiksminga triukšmingumo mažinimo priemonė yra tinkamo dydžio (120–150 mm skersmens) oro išleidimo vamzdžių naudojimas. Oro srautui kliudo nešvarūs arba prisipildę filtrai: juo periodiškai valant (arba keičiant) užtikrinamas sklandus oro srautas. Be to, gartraukio skleidžiamą triukšmą galima dar labiau susilpninti taikant naujoviškas „Faber“ triukšmo slopinimo technologijas. Sužinokite apie mūsų technologijas.

Arti gartraukio viršutinės plokštės yra anga, skirta dūmų išmetimo vamzdžiui išvesti. Papildomų išvadų, pavyzdžiui, kaminuose, įrengti nepatartina, nes padarytiems kosmetiniams plieno pažeidimams nebus taikoma garantija.

Taip, kad atgautumėte garantinį sertifikatą, užpildykite skyriuje „Pagalba“ pateikiamą formą.

Patikrinkite, ar gartraukis įrengtas pagal nurodymus, pateikiamus su kartu su juo gautoje naudojimo instrukcijoje. Jeigu gartraukis įrengtas tinkamai ir skleidžia triukšmą, kreipkitės į „Faber“ įgaliotą techninės pagalbos centrą (informacija pateikiama adresu https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) ir padiktuokite gartraukio vidinėje etiketėje nurodytą kodą. Taip pat galite skambinti telefonu +370 (0) 52141999

Kreipkitės į vietinį „Faber“ įgaliotą techninės pagalbos centrą (informacija pateikiama adresu https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) ir padiktuokite gartraukio vidinėje etiketėje nurodytą kodą. Taip pat galite skambinti telefonu +370 (0) 52141999

Apie gaminio išvaizdos defektus reikia techniniams darbuotojams pranešti įrengiant, t. y. atidarius gartraukio pakuotę. Vėliau pateikiamoms pretenzijoms ir techninės pagalbos centro atliekamiems darbams garantija netaikoma.

Ne, privalu laikytis naudojimo instrukcijoje nurodyto mažiausio atstumo – ne vien dėl to, kad galiotų garantija, bet ir dėl virtuvės saugumo.

Taip, prie šios angos jungiamas nuo gartraukio nutiestas vamzdis. Angos skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 120 mm.