Odťahové a filtračné odsávače pár do kuchyne

Odťahové a filtračné odsávače pár do kuchyne

Bez kuchynských odsávačov pár sa to nezaobíde

Závesný alebo vstavaný, moderný, klasický alebo súčasný, kuchynský odsávač pár je nepostrádateľným spotrebičom, ktorý je potrebné vyberať starostlivo, pričom treba brať do úvahy faktory funkčnosti a estetiky, ale aj jednoduchosť použitia a inštalácie.

Spoločnosť Faber už viac ako 60 rokov dokonale kombinuje všetky tieto prvky vo svojich odsávačoch pár, ktoré musí mať každý, kto chce variť úplne pokojne, bez obáv, že do miestnosti preniknú nepríjemné pachy, alebo že para poškodí zariadenie.

FAQs

Odporúčame zvoliť si odťahový odsávač pár, pretože je efektívnejší, bezpečnejší a tichší. Dokáže odviesť znečistený vzduch von cez odťahové potrubie a nasať nový vzduch dovnútra, čím sa vnútorné prostredie stáva bezpečnejším. Otázka bezpečnosti je dôležitá najmä v prítomnosti plynových spotrebičov: hovorí to aj zákon 46/90. Odťahové odsávače pár sú tiež tichšie, pretože rýchlosť otáčania motorovej jednotky je vo všeobecnosti oveľa nižšia a vytvára sa menej vnútorných vírov.

Potrebný výkon odsávania závisí od objemu kuchyne. Účinný odsávač pár vymení vzduch v kuchyni 10-krát za hodinu*. Výkonný motor zaručuje viac ticha a menšiu spotrebu energie, pretože je účinný pri nízkych otáčkach.
Odsávač pár neruší, ak dostatočne odsáva pri hlučnosti menej ako 55 dB(A). Výkonný motor môže byť účinný aj pri najtichších nízkych otáčkach.
*Fan Handbook - F. Bleier 1998

Odsávač pár sa musí nainštalovať v minimálnej vzdialenosti 65 cm od varnej dosky. Odporúčame, aby ste ho neinštalovali ďalej ako 75 cm od varnej dosky, aby mohol správne odsávať výpary. Potrubie na odťah výparov musí byť čo najbližšie k odsávaču. Vyberte si rúry s priemerom 150 mm (alebo v každom prípade nie menej ako 120 mm), nie dlhšie ako 3 - 4 metre a s maximálne 2 ohybmi. Upozornenie: Záruka sa nevzťahuje na prípadné škody spôsobené nedodržaním minimálnych bezpečnostných vzdialeností.

Potrubie s priemerom 150 mm je optimálne pre odsávače pár s prietokom vyšším ako 300 m3/h. Ak nie je možné nainštalovať potrubie s týmto priemerom, odporúčame priemer 120 mm. Menšie potrubia môžu negatívne ovplyvniť prietok a hlučnosť odsávača pár.

Pred tým, ako vykonáte skúšku odsávania sa uistite, že odsávač pár bol nainštalovaný správne podľa pokynov na montáž, uvedených v príručke dodanej s produktom. Prvú skúšku odsávania je možné vykonať zapnutím odsávača pár aj varnej dosky, na ktorej je treba nechať uvariť vodu. Ak je inštalácia správna a nedostatočné odsávanie je spôsobené chybou výrobku, je potrebné požiadať o zásah autorizovaného centra technickej pomoci Faber (info na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a oznámiť referenčné kódy, uvedené na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

Výkon odsávania a hlučnosť odsávačov pár Faber sa meria podľa medzinárodných noriem IEC/EN 61591 a IEC/EN 60704-3 (zvukový výkon), špeciálne stanovených certifikačnými orgánmi na meranie výkonu kuchynských odsávačov pár. Tieto metódy reprodukujú typické podmienky inštalácie a prevádzky, a preto poskytujú skutočné a pravdivé údaje. Požadujte, aby sa výkon odsávačov riadil týmito predpismi: budete sa môcť spoľahnúť na správne, úplné a spoľahlivé informácie, ako sú tie, ktoré deklarujeme my. Naše laboratórium má akreditáciu IMQ a NEMKO a všetky výkony odsávačov pár Faber, vrátane schopnosti filtrov na zachytávanie mastnoty a parametre svietivosti lámp, sa merajú priamo u nás.

Na čistenie kuchynského odsávača pár použite mäkkú handričku a neutrálny čistiaci prostriedok bez chlóru, aby ste nepoškodili povrchovú úpravu. Ak si želáte preskúmať rad produktov Faber určených na čistenie odsávačov a kuchynských dosiek, navštívte stránku Filtre a príslušenstvo.

Zadaním kódu modelu odsávača pár v sekcii Produktová dokumentácia v časti Podpora si môžete stiahnuť návod na použitie.

Pred kontaktovaním technickej pomoci so žiadosťou o zásah si prečítajte návod na použitie odsávača pár v odsekoch „Použitie“ a „Údržba“.

Skontrolujte inštaláciu a uistite sa, že bola vykonaná podľa návodu dodaného s odsávačom pár. Ak je inštalácia správna, je potrebné požiadať o zásah autorizovaného centra technickej pomoci Faber (informácie na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a oznámiť kód uvedený na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

Model každého odsávača pár je uvedený na štítku vo vnútri produktu (ktorý je prístupný po odstránení kovových filtrov/mriežky). Tento štítok má v pravej hornej časti servisný kód pozostávajúci zo 7 alebo 9 číslic začínajúcich 63... alebo 10-miestny kód vo formáte 110.xxxx.xxx.

V prípade nečitateľného alebo poškodeného štítku môžete požiadať o pomoc vyplnením formulára v časti Podpora.

Hlučnosť odsávača pár je spôsobená prechodom vzduchu v jeho vnútri počas prevádzky. Komponenty odsávačov pár Faber sú vyrobené tak, aby sa minimalizovali prekážky pre prúdenie vzduchu, a dosiahli sa nízke emisie hluku. Účinným opatrením, ktorým možno predísť zvyšovaniu hlučnosti je použitie dobre dimenzovaných potrubí (priemer 120 – 150 mm) na odvádzanie vzduchu. Znečistené alebo nasýtené filtre môžu brániť prúdeniu vzduchu: pravidelné čistenie (alebo výmena) filtrov zaisťuje nerušené prúdenie vzduchu. Okrem toho možno odsávač pár odhlučniť použitím inovatívnych protihlukových technológií Faber. Objavte naše technológie.

Odsávač pár je v blízkosti vrchnej dosky vybavený otvorom, cez ktorý je možné vyviesť potrubie na odťah výparov. Dodatočné vývody, napríklad na komínoch, sa neodporúčajú, pretože prípadné estetické poškodenie ocele by sa následne neuznalo v rámci záruky.

Áno, o záručný list je možné požiadať vyplnením formulára v časti Podpora.

Skontrolujte inštaláciu a uistite sa, že bola vykonaná podľa návodu dodaného s odsávačom pár. Ak je inštalácia správna a hlučnosť spôsobuje produkt, je potrebné požiadať o zásah autorizovaného centra technickej pomoci Faber (informácie na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a oznámiť kód uvedený na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

Obráťte sa na autorizované centrum technickej pomoci Faber vo vašom regióne (informácie na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a nahláste kód uvedený na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

Estetickú chybu výrobku je potrebné nahlásiť zodpovednému technikovi vo fáze inštalácie, prípadne pri otvorení obalu odsávača pár. Neskoršie reklamácie a prípadný zásah Centra technickej pomoci nebude možné uznať v rámci záruky.

Nie, musí sa dodržať minimálna vzdialenosť požadovaná v návode na použitie, a to ako pre uznanie záruky, tak aj pre bezpečnosť v kuchynskom prostredí.

Áno, k tomu istému otvoru sa potom pripojí potrubie vychádzajúce z odsávača pár. Otvor musí mať priemer minimálne 120 mm.