K-AIR

S INTEGROVANÝM MONITOROM

K-Air je inteligentný vertikálny odsávač pár so zabudovaným 21” monitorom, ktorý sa dá ovládať priamo prostredníctvom dotykovej obrazovky alebo aplikácie. Exkluzívny snímač kvality vzduchu udržiava teplotu, percentá vlhkosti a obsah prchavých látok (VOC a VOC), oxidu uhoľnatého, oxidu dusičitého a metánu v prostredí domácnosti na vhodných hodnotách. Snímač aktivuje odsávač pár ihneď po prekročení prahov znečistenia, predovšetkým v priestore, kde varíte.

Podobné odsávače

ASISTENČNÉ CENTRUM

DOKUMENTÁCIA