Faber Air Hub Portable bianco

Air Hub: pretvorite svoj dom u čisto i nezagađeno okruženje

Faber Air Hub Portable bianco

Air Hub: pretvorite svoj dom u čisto i nezagađeno okruženje

Air Hub: vodite računa o vazduhu koji udišete

Kvalitet vazduha u domu je suštinskog značaja, zbog čega Faber svoju tehnologiju i iskustvo u radu sa vazduhom stavlja u službu blagostanja, uz ekološke sisteme sposobne da otklone do 99,99% virusa i bakterija.

Asortiman Air Hub je dizajniran da garantuje naše svakodnevno blagostanje u kućnom okruženju. Uključuje vertikalne, plafonske i prenosive modele, kao i modele T-oblika.

Aspiratori Air Hub u modelima vertikalnog, plafonskog i T-oblika imaju dvostruku funkciju: otklanjaju isparenja i mirise koji nastaju tokom kuvanja hrane i poboljšavaju kvalitet vazduha u domaćinstvu čineći ga čistim i nezagađenim kad god želite. Ciklus dezinfekcije može da se aktivira ručno ili da se podesi pomoću dva automatska programa Night Cycle i Intensive Disinfection.

Air Hub Portable koristi ekskluzivnu 4×4 TECH, kombinaciju tehnologija sa: 4 UV-C lampe i 4 stepena filtriranja koji dezinfikuju vazduh pomoću aktivnog uglja i deluju na zagađujuće elemente kao što su mikročestice (PM10 i PM2.5) i VOC.

Faber Air Hub Portable

Faber Air Hub Portable

  FAQs

  Veličina kuhinje određuje neophodan kapacitet aspiracije. Efikasan aspirator promeni vazduh u kuhinji 10 puta u sat vremena*. Snažan motor garantuje više tišine i manju potrošnju energije jer je efikasan pri malim brzinama.
  Hauba ne smeta ako usisava u dovoljnom obimu bez prekoračenja 55 dB(A) zvučne snage. Snažan motor može da bude efikasan čak i pri najtišim niskim brzinama.
  *Fan Handbook – F. Bleier 1998

  Aspirator mora da se postavi na udaljenosti od najmanje 65 cm od ploče za kuvanje. Preporučujemo da ga ne postavljate na više od 75 cm od ploče za kuvanje kako bi pravilno izvlačio isparenja. Pored toga, ispust za vazduh mora da bude što je moguće bliže aspiratoru. Izaberite cevi prečnika 150 mm (ili u svakom slučaju, ne manje od 120 mm), ne duže od 3–4 metra i sa najviše 2 krivine. Pažnja: garancija ne pokriva eventualnu štetu uzrokovanu nepoštovanjem minimalnih bezbednosnih udaljenosti.

  Cev prečnika od 150 mm je optimalna za aspiratore sa protokom od 300 kubnih metara na sat i više. Ako nije moguće postaviti cevi tog prečnika, preporučujemo prečnik od 120 mm. Manje cevi mogu negativno da utiču na protok i nivo buke aspiratora.

  Pre nego što nastavite sa testom aspiracije, uverite se da je aspirator pravilno postavljen prema uputstvima za montažu opisanim u brošuri sa uputstvima isporučenom uz proizvod. Probni test aspiracije može da se izvrši uključivanjem aspiratora ili ploče za kuvanje na koju je neophodno da prokuvate vodu. Ako je ugradnja pravilna, a uzrok neadekvatne aspiracije je kvar prozvoda, zatražite intervenciju ovlašćenog Faber centra za tehničku pomoć (informacije na adresi https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) i navedite šifru navedenu na etiketi unutar aspiratora. Osim toga, možete da otvorite tiket za intervenciju pozivom na broj +381 (0)113112977

  Kapacitet aspiracije i nivo buke aspiratora kompanije Faber izmereni su u skladu sa međunarodnim standardima IEC/EN 61591 i IEC/EN 60704-3 (snaga zvuka), posebno pripremljenim od strane sertifikacionih tela za merenje performansi kuhinjskih aspiratora. Ove metode reprodukuju tipične uslove instalacije i rada, dajući tako stvarne i istinite podatke. Ako zahtevate da se performanse aspiratora odnose na ove propise: možete da računate na tačne, potpune i pouzdane informacije, poput onih koje mi navodimo. Naša laboratorija je akreditovana sa IMQ i NEMKO, a sve performanse Faber aspiratora, uključujući kapacitet filtera za hvatanje masti i jačina svetlosti lampi, mere se iznutra.

  Da biste očistili kuhinjski aspirator, koristite meku krpu i neutralni deterdžent bez hlora da ne biste oštetili površinu. Da biste otkrili asortiman Faber proizvoda namenjenih čišćenju aspiratora i kuhinjskih ploča, posetite stranicu Filteri i dodatna oprema.

  Kada unesete šifru modela aspiratora u odeljku „Dokumentacija proizvoda“ u odeljku „Podrška“, možete da preuzmete brošuru sa uputstvima.

  Pre nego što kontaktirate tehničku pomoć i zatražite intervenciju, pogledajte brošuru sa uputstvima za aspirator u odeljcima „Upotreba“ i „Održavanje“.

  Proverite instalaciju i uverite se da je obavljena prema brošuru sa uputstvima koju ste dobili uz aspirator. Ako je instalacija izvršena pravilno, zatražite intervenciju ovlašćenog Faber centra za tehničku pomoć (informacije na adresi https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) i navedite šifru koja se nalazi na etiketi unutar aspiratora. Osim toga, možete da otvorite tiket za intervenciju pozivom na broj +381 (0)113112977

  Model svakog aspiratora je naveden na etiketi unutar proizvoda (može da se vidi kada se uklone metalni filteri/rešetka). Na toj etiketi se nalazi šifra za pomoć na gornjoj desnoj strani sa 7 ili 9 cifara koja počinje sa 63…, ili šifra sa 10 cifara u formatu 110.xxxx.xxx.

  Ako etiketa nije čitljiva ili je oštećena, možete zatražiti pomoć tako što ćete popuniti obrazac u odeljku „Podrška“.

  Buka aspiratora je uzrokovana prolazom vazduha kroz njega tokom rada. Komponente Faber aspiratora su napravljene tako da smanje prepreke na prolazu vazdušnog toka, uz odlične rezultate po pitanju niskih emisija buke. Efikasna mera za sprečavanje pojačanja buke je upotreba cevi odgovarajuće veličine (prečnika 120–150 mm) za izlaz vazduha. Prljavi ili ispunjeni filteri mogu da ometaju protok vazduha: periodično čišćenje (ili zamena) filtera obezbeđuje lak protok vazduha. Pored toga, aspirator može zvučno da se izoluje primenom inovativnih Faber tehnologija za smanjivanje buke. Otkrijte naše tehnologije.

  Da, možete da zatražite garantni list tako što ćete popuniti obrazac u odeljku „Podrška“.

  Proverite instalaciju i uverite se da je obavljena prema brošuru sa uputstvima koju ste dobili uz aspirator. Ako je instalacija izvršena pravilno, a buka dolazi iz proizvoda, zatražite intervenciju ovlašćenog Faber centra za tehničku pomoć (informacije na adresi https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) i navedite šifru koja se nalazi na etiketi unutar aspiratora. Osim toga, možete da otvorite tiket za intervenciju pozivom na broj +381 (0)113112977

  Obratite se ovlašćenom Faber centru za tehničku pomoć u vašoj oblasti (informacije na adresi https://www.faberspa.com/centri-assistenza/) i navedite šifru koja se nalazi na etiketi unutar aspiratora. Osim toga, možete da otvorite tiket za intervenciju pozivom na broj +381 (0)113112977

  Estetski nedostatak proizvoda se mora prijaviti nadležnom tehničaru tokom faze ugradnje ili prilikom otvaranja pakovanja aspiratora. Naknadne reklamacije i bilo kakve intervencije Centra za tehničku pomoć ne mogu se priznati u okviru garancije.

  Ne, mora se poštovati minimalno rastojanje koje se zahteva u brošuri sa uputstvima, zbog priznavanja garancije, kao i zbog bezbednosti u kuhinjskom okruženju.

  Da, cev koja izlazi iz aspiratora će se priključiti na taj isti otvor. Otvor mora da ima prečnik od najmanje 120 mm.