Faber Air Hub Portable bianco

Air Hub: premeňte svoj domov na čisté a nekontaminované prostredie

Faber Air Hub Portable bianco

Air Hub: premeňte svoj domov na čisté a nekontaminované prostredie

Air Hub: starajte sa o vzduch, ktorý dýchate

Kvalita ovzdušia v domácnosti je základom, a preto Faber ponúka svoje technológie a skúsenosti so vzduchom do služieb pohody s ekologickými systémami, schopnými zlikvidovať až 99,99 % vírusov a baktérií.

Rad Air Hub je navrhnutý tak, aby zabezpečil našu každodennú pohodu v domácom prostredí. Zahŕňa modely Vertical, Ceiling, T-Shape a Portable.

Odsávače pár Air Hub v modeloch Vertical, Ceiling a T-Shape plnia dvojitú funkciu: odstraňujú výpary a pachy vznikajúce pri varení jedla a zlepšujú kvalitu domáceho vzduchu, vďaka čomu je tento čistý a nekontaminovaný, vždy keď je to potrebné. Dezinfekčný cyklus je možné aktivovať ručne alebo nastaviť vďaka dvom automatickým programom Night Cycle a Intensive Disinfection.

Air Hub Portable využíva exkluzívny systém 4×4 TECH, kombináciu technológií so: 4 UV-C lampami a 4 filtračnými stupňami, ktoré dezinfikujú vzduch pomocou aktívneho uhlia a pôsobia na znečisťujúce prvky, ako sú mikročastice (PM10 a PM2,5) a VOC .

Faber Air Hub Portable

Faber Air Hub Portable

  FAQs

  Potrebný výkon odsávania závisí od objemu kuchyne. Účinný odsávač pár vymení vzduch v kuchyni 10-krát za hodinu*. Výkonný motor zaručuje viac ticha a menšiu spotrebu energie, pretože je účinný pri nízkych otáčkach.
  Odsávač pár neruší, ak dostatočne odsáva pri hlučnosti menej ako 55 dB(A). Výkonný motor môže byť účinný aj pri najtichších nízkych otáčkach.
  *Fan Handbook - F. Bleier 1998

  Odsávač pár sa musí nainštalovať v minimálnej vzdialenosti 65 cm od varnej dosky. Odporúčame, aby ste ho neinštalovali ďalej ako 75 cm od varnej dosky, aby mohol správne odsávať výpary. Potrubie na odťah výparov musí byť čo najbližšie k odsávaču. Vyberte si rúry s priemerom 150 mm (alebo v každom prípade nie menej ako 120 mm), nie dlhšie ako 3 - 4 metre a s maximálne 2 ohybmi. Upozornenie: záruka sa nevzťahuje na prípadné škody spôsobené nedodržaním minimálnych bezpečnostných vzdialeností.

  Potrubie s priemerom 150 mm je optimálne pre odsávače pár s prietokom vyšším ako 300 m3/h. Ak nie je možné nainštalovať potrubie s týmto priemerom, odporúčame priemer 120 mm. Menšie potrubia môžu negatívne ovplyvniť prietok a hlučnosť odsávača pár.

  Pred tým, ako vykonáte skúšku odsávania sa uistite, že odsávač pár bol nainštalovaný správne podľa pokynov na montáž, uvedených v príručke dodanej s produktom. Prvú skúšku odsávania je možné vykonať zapnutím odsávača pár aj varnej dosky, na ktorej je treba nechať uvariť vodu. Ak je inštalácia správna a nedostatočné odsávanie je spôsobené chybou výrobku, je potrebné požiadať o zásah autorizovaného centra technickej pomoci Faber (info na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a oznámiť referenčné kódy, uvedené na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

  Výkon odsávania a hlučnosť odsávačov pár Faber sa meria podľa medzinárodných noriem IEC/EN 61591 a IEC/EN 60704-3 (zvukový výkon), špeciálne stanovených certifikačnými orgánmi na meranie výkonu kuchynských odsávačov pár. Tieto metódy reprodukujú typické podmienky inštalácie a prevádzky, a preto poskytujú skutočné a pravdivé údaje. Požadujte, aby sa výkon odsávačov riadil týmito predpismi: budete sa môcť spoľahnúť na správne, úplné a spoľahlivé informácie, ako sú tie, ktoré deklarujeme my. Naše laboratórium má akreditáciu IMQ a NEMKO a všetky výkony odsávačov pár Faber, vrátane schopnosti filtrov na zachytávanie mastnoty a parametre svietivosti lámp, sa merajú priamo u nás.

  Na čistenie kuchynského odsávača pár použite mäkkú handričku a neutrálny čistiaci prostriedok bez chlóru, aby ste nepoškodili povrchovú úpravu. Ak si želáte preskúmať rad produktov Faber určených na čistenie odsávačov a kuchynských dosiek, navštívte stránku Filtre a príslušenstvo.

  Zadaním kódu modelu odsávača pár v sekcii Produktová dokumentácia v časti Podpora si môžete stiahnuť návod na použitie.

  Pred kontaktovaním technickej pomoci so žiadosťou o zásah si prečítajte návod na použitie odsávača pár v odsekoch „Použitie“ a „Údržba“.

  Skontrolujte inštaláciu a uistite sa, že bola vykonaná podľa návodu dodaného s odsávačom pár. Ak je inštalácia správna, je potrebné požiadať o zásah autorizovaného centra technickej pomoci Faber (informácie na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a oznámiť kód uvedený na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

  Model každého odsávača pár je uvedený na štítku vo vnútri produktu (ktorý je prístupný po odstránení kovových filtrov/mriežky). Tento štítok má v pravej hornej časti servisný kód pozostávajúci zo 7 alebo 9 číslic začínajúcich 63... alebo 10-miestny kód vo formáte 110.xxxx.xxx.

  V prípade nečitateľného alebo poškodeného štítku môžete požiadať o pomoc vyplnením formulára v časti Podpora.

  Hlučnosť odsávača pár je spôsobená prechodom vzduchu v jeho vnútri počas prevádzky. Komponenty odsávačov pár Faber sú vyrobené tak, aby sa minimalizovali prekážky pre prúdenie vzduchu, a dosiahli sa nízke emisie hluku. Účinným opatrením, ktorým možno predísť zvyšovaniu hlučnosti je použitie dobre dimenzovaných potrubí (priemer 120 – 150 mm) na odvádzanie vzduchu. Znečistené alebo nasýtené filtre môžu brániť prúdeniu vzduchu: pravidelné čistenie (alebo výmena) filtrov zaisťuje nerušené prúdenie vzduchu. Okrem toho možno odsávač pár odhlučniť použitím inovatívnych protihlukových technológií Faber. Objavte naše technológie.

  Áno, o záručný list je možné požiadať vyplnením formulára v časti Podpora.

  Skontrolujte inštaláciu a uistite sa, že bola vykonaná podľa návodu dodaného s odsávačom pár. Ak je inštalácia správna a hlučnosť spôsobuje produkt, je potrebné požiadať o zásah autorizovaného centra technickej pomoci Faber (informácie na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a oznámiť kód uvedený na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

  Obráťte sa na autorizované centrum technickej pomoci Faber vo vašom regióne (informácie na odkaze https://www.faberspa.com/centri-sistenza/) a nahláste kód uvedený na štítku vo vnútri odsávača pár. Prípadne môžete požiadať o servisný lístok na čísle +421 0850 003 007

  Estetickú chybu výrobku je potrebné nahlásiť zodpovednému technikovi vo fáze inštalácie, prípadne pri otvorení obalu odsávača pár. Neskoršie reklamácie a prípadný zásah Centra technickej pomoci nebude možné uznať v rámci záruky.

  Nie, musí sa dodržať minimálna vzdialenosť požadovaná v návode na použitie, a to ako pre uznanie záruky, tak aj pre bezpečnosť v kuchynskom prostredí.

  Áno, k tomu istému otvoru sa potom pripojí potrubie vychádzajúce z odsávača pár. Otvor musí mať priemer minimálne 120 mm.